Mari Leppänen rakentaisi Turun arkkihiippakunnan piispana rakastavaa, rohkeaa ja rukoilevaa kirkkoa

Mari Leppänen. Kuva: Antti Partanen

Turun arkkihiippakuntaan valitaan loppuvuoden aikana uusi piispa. Piispan valinta on erityisen merkityksellinen Satakunnan ja Varsinais-Suomen seurakunnille sekä kirkolliselle keskustelulle täällä Lounais-Suomessa.

Turun arkkihiippakunnan piispaksi on ehdolla neljä hyvää vaihtoehtoa. Saamme hyvän piispan, käy vaalissa miten tahansa. Me allekirjoittaneet kuitenkin tuemme vaalissa hiippakuntadekaani Mari Leppästä, sillä uskomme, että hän on paras vaihtoehto palvelemaan piispana sekä oman alueemme seurakuntia, että koko Suomen kirkkoa ja piispojen kollegiota.

Mari Leppäsellä on kyky sanoittaa kristillistä uskoa syvällisesti ja ymmärrettävästi. Nykyajassa on tärkeää, että piispa on taitava viestijä, joka halutaan mukaan erilaisiin keskusteluihin.

Marilla on myös omasta elämänhistoriastaan kumpuavaa taitoa kohdata eri tavoin uskovia ja ajattelevia kristittyjä. Kyseessä ei ole pintapuolista valmiutta sietää erilaisia mielipiteitä, vaan aitoa ymmärrystä ja tahtoa käydä vuoropuhelua tavalla, jolla rakennetaan kirkon ykseyttä muuttuvassa maailmassa.

Tämä näkyy myös siinä, että Mari Leppäsen tukijoita ei voida lokeroida hengellisten, poliittisten tai muidenkaan perinteisten jakolinjojen mukaan. Jo itsessään tämä Leppäsen tukijoiden moniäänisyys on osoitus hänen kyvystään toimia sellaisena sillanrakentajana, jollainen piispan pitääkin olla.

Marilla on valtavasti asiantuntemusta koko kirkon työnkentästä ja selkeä realistinen käsitys siitä, mitä piispan työ myös arjen tasolla edellyttää. Hän on myös osoittanut valmiutensa puuttua vaikeisiinkin kysymyksiin ja löytää ratkaisuja ongelmiin. Marilla on piispalta vaadittavaa kykyä ja rohkeutta johtaa.

Mari on myös omalla työllään pystynyt selkeästi ylittämään Satakunnan ja Varsinais-Suomen välisen vastakkainasettelun, joka toisinaan nousee esille arkkihiippakunnan seurakuntaelämässä. Mari tuntee myös Satakunnan seurakuntien todellisuuden, eikä unohtaisi piispana hiippakunnan pohjoisosia.

Mari Leppäsen teemana piispanvaalissa on: Tarvitsemme rakastavan, rohkean ja rukoilevan kirkon. Mielestämme tarvitsemme Turun piispaksi nyt ihmisen, joka tuo kirkon sanoman ymmärrettävällä tavalla lähelle ihmistä. Ihmisen, joka tiedostaa, että uskoa eletään todeksi arjen keskellä rukouksessa ja yhteydessä toinen toisiimme. Tarvitsemme piispaksi Mari Leppäsen.

Olli Kaukonen, rovasti, Rauma

Sari Järnfors, sairaalasielunhoitaja, rovasti, Rauman srk

Ulla Vuori, kappalainen, Rauman srk

Milla Voudinlehto, oppilaitospastori, Rauman srk

Lotta Hatakka, pastori, Rauman srk

Suvi Routasalo, erityisluokanopettaja, kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsen, Rauma

Piia Gustafsson, ympäristöasiantuntija, kirkkovaltuuston jäsen, Rauma

Asko Riihimäki, kirkkoherra, Eurajoen srk

Samu Repo, johtava kappalainen, Luvian kappelisrk, Eurajoen srk

Anna-Kaisa Hautala, vs. kirkkoherra, Säkylä-Köyliön srk

Riikka Hietanen, seurakuntapastori, Laitilan srk

Aino Savolainen, Lokalahden vs. kappalainen, Uudenkaupungin srk

Valtteri Virta, vs. kirkkoherra, Kokemäen srk

Tuomo Lindgren, kirkkoherra, Harjavallan srk

Riku Laukkanen, kirkkoherra, Loimaan srk

Annmari Salmela, toimittaja / tuottaja, ruoka-apu.fi palvelu, Helsinki

Lisää aiheesta

Kaisa Huhtalalla vahva pohja piispan vaativaan tehtävään

Katso tallenne: LS seurasi ensimmäistä vaalipaneelia - piispaehdokkaat vastaavat vaikeisiinkin kysymyksiin