Matias Marttinen tärkeällä asialla

Raumalaiskansanedustaja Matias Marttinen on oikealla asialla kirjoittaessaan Rauman radan henkilöjunaliikenteestä.

Se elvyttäisi raumalaista elinkeinoelämää. Siitä hyötyisivät myös radanvarsikunnat. Esimerkiksi Euran kunnan pohjoinen osa, Kiukainen, elpyisi, jos täältä pääsisi vajaassa puolessa tunnissa Raumalle.

Tämä, jos mikä kysymys vaatii satakuntalaiskansanedusta- jien vankkaa yhteistyötä. Ilmasto- ja ympäristösyistä raideliikennettä tulee suosia aina kun se on mahdollista.

Seppo Saari

Eura, Kiukainen