Me kuudesluokkalaiset sovittelemme koulumme pieniä erimielisyyksiä

Olemme Eurajoen Keskustan koulun kuudesluokkalaisia sovittelijoita. Me sovittelemme oppilaiden erimielisyyksiä ja riitoja. Meidän koulussamme on vähän yli 10 sovittelijaa, jotka ovat viides- ja kuudesluokkalaisia.

Viime viikolla koulussamme koulutettiin uusia sovittelijoita 4. ja 5. luokilta. Koulussamme on hieman pieniä erimielisyyksiä, joita pääsemme sovittelemaan.

Me pidämme sovittelussa siitä, että pääsemme sovittelemaan pieniä erimielisyyksiä ja riitoja eskareista kuudesluokkalaisiin asti.

Versossa olemme myös itse oppineet toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtämään heitä. Näitä taitoja tarvitsemme aina. Osan lapsista on helpompi tulla sovitteluun, koska siellä saa jutella suunnilleen oman ikäistensä lasten kanssa.

Näin he ymmärtävät paremmin toisiaan kun taas, joskus aikuiset eivät välttämättä ymmärrä lapsia, heidän ajatuksiaan ja olemustaan niin hyvin kuin sovittelijat.

Mielestämme sovittelussa tärkeää on se, että jaksaa kuunnella ja yrittää mahdollisuuksien mukaan keksiä ratkaisuja ristiriitoihin.

Tärkeintä meille on se, että osapuolet uskaltavat kertoa mielipiteensä ja luottavat meihin. On ollut aivan ihanaa nähdä kuinka jotkut ovat halanneet sovittelun jälkeen sovinnon syntymisen takia.

Tässä vielä ajatuksia 5-luokkalaisilta sovittelijoilta:

Sovittelun ansiosta monille ei jää riitojen jälkeen pahaa mieltä ja erimielisyyksiä.

Sovitteleminen on kivaa ja se auttaa muita ja itseään käsittelemään asioita (Mea Roslöf).

Sovittelu on hauskaa, kun saa auttaa muita ratkaisemaan riidan. Sovittelussa on myös välillä kurjia tilanteita (Matias Toivola).

Sovittelu on kivaa ja hauskaa, koska saa auttaa toisia (Wilma-Reetta Linnala).

Siiri Lahtinen, Martta Kuitunen ja Mirva-Liisa Valtonen

Eurajoen Keskustan koulu 6 B