Merenkulun koulutuksen tila Raumalla

Kunnallisvaaliehdokkaille osoitettu mielipidekirjoitus ”Rauman merikoulu turhako?” on tarpeen täydentää kirjoittajan ja samalla kaikkien raumalaisten tietoa merenkulun koulutuksen tilasta Raumalla.

Rauman merikoulu perustettiin vuonna 1880 ja on tällä hetkellä viidennessä katusoitteessaan. Laman iskiessä vuonna 1993 antoi pääministeri Aho käskyn kaikille Suomen valtiollisille oppilaitoksille ylläpitäjän vaihtuvan tahi sulkemisen koittavan.

Suomen merikoulut, ruotsinkieliset Maarianhaminassa ja Turussa sekä suomenkieliset Kotkassa ja Raumalla kartoittivat tahoillaan uutta ylläpitäjää. Raumalla omistajaksi päätyi kaupunki saaden samalla kaikki merikoulun kiinteistöt itselleen.

Vuokralaiset maksavat kaupungille käypää vuokraa käyttämistään tiloista. Tänä päivänä Lonsin kallioilla toimivat toisen asteen oppilaitos Länsirannikon koulutus Oy (Winnova) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (SAMK), jossa opiskelevat merikapteenit, meri-insinöörit ja ylemmän merenkulun tutkinnon suorittavat. Vuonna 2020 SAMKista valmistui 39 opiskelijaa.

Samkin rahoituksen valtionosuus on 76 prosenttia perustuen pääasiassa suoritettuihin opintoihin, opiskelijoiden työllistymisasteeseen ja koulutuksesta saatuun palautteeseen. Muu rahoitus kertyy kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista.

Samk on kunnostautunut viime vuosina perustehtävänsä lisäksi TKI-toiminnassa ja vuositasolla ollaan ylitetty jäljelle jäävä 24 prosentin rahoitusosuus. TKI- toiminta on mahdollistanut mm. uusien navigointisimulaattoreiden hankinnan.

Simulaatioon tukeudutaan opiskelijoiden koulutuksessa ja luotsi-, linjaluotsi- ja luotsauksen erivapaustutkinnoissa, joita voidaan palveluna tarjota Raumalla kaikille Suomen väylillä.

Samk on luotsauksen kouluttajana aktiivisesti mukana myös tulevassa liikenne- ja viestintäministeriön vetämässä luotsauslain uudistamishankkeessa. Alkuvuodesta Raumalle perustettiin Merilogistiikan tutkimuskeskus yhdistämään meriklusterin maakunnallisia ja kansallisia toimijoita kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja toimintojen tehostamiseksi.

Kuluvan vuoden maaliskuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 245 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta ja tilauksessa on 14 alusta, joista Raumalla rakennettava Aurora Botnia on valmistumassa ensimmäisenä.

Varustajat ovat hankkineet alkuvuodesta jo kolme second-hand alusta. Samkin strategian mukaisesti tavoitteenamme on kaikkien valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen. Viimeksi suoritetussa kyselyssä Samkista valmistuneet merenkulkijat olivat työllistyneet lähes 100-prosenttisesti.

Suomalaisen kauppalaivaston ja sitä operoivan osaavan miehistön merkitys vientipainotteisen Suomen kilpailukyvylle ja huoltovarmuudelle on kiistaton.

Heikki Koivisto
kuntavaaliehdokas (vihr., sit.), Rauma