Merikuljetukset ovat osa huoltovarmuutta

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Suomen huoltovarmuus merikuljetusten osalta on riippuvainen Suomen lipusta ja merenkulun tuista.

Merimies-Unioni on ilmaissut jälleen huolensa asiasta, sillä Ukrainan sodan myötä tilanne Itämerellä on kiristynyt entisestään. Suomen tuonti ja vienti eli kansalaisten ruokahuolto on merikuljetusten varassa.

Suomi on saari. Viime vuoden tapahtumat ovat vahvistaneet tämän tutun sanonnan merkitystä. Jos asuu saarella, on varauduttava paremmin kuin niiden, jotka asuvat keskellä Eurooppaa hyvien tieyhteyksien päässä. Suomi on riippuvainen merikuljetuksista.

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista yli 80 prosenttia tapahtuu meritse, ja tuki koskee kaikkia Suomen lipun alla purjehtivia 106 alusta.

Matkustaja-autolauttojen osuus Suomen päivittäistavarakuljetuksista on 60 prosenttia ja tuonnista 50 prosenttia.

Suomen lipun alla liikennöivät matkustaja-autolautat takaisivat Suomen ulkomaankaupan Itämeren kautta, mikäli muu laivaliikenne hankaloituisi tai estyisi kokonaan.

Merimies-Unioni muistuttaa, että merenkulun työvoimakustannustuen rahoittavat suomalaiset varustamot ja merimiehet omin voimin. Kyse on ammattiliiton mukaan siitä, että varustamo tarjoaa aluksellaan työpaikan, josta merimiehet saavat palkkansa ja maksavat siitä verot kuten muutkin palkansaajat.

Useassa EU-maassa, kuten Ruotsissa, varustamoiden työvoimakustannuksia alennetaan nettopalkkamallilla. Siinä varustamot ilmoittavat työntekijöidensä ennakkopidätykset verohallinnolle, mutta eivät tilitä maksuja verottajalle.

Mikäli merenkulun tuki poistettaisiin, todennäköistä olisi, että suomalainen tonnisto voitaisiin ulosliputtaa. Suomen huoltovarmuutta ajatellen, on tärkeää, että Suomen lipun alle on rekisteröity erityyppisiä aluksia.

Jos Itämeri ei olisi kriisitilanteen takia käytettävissä, Pohjanlahden kautta voitaisiin matkustaja-autolautoilla kuljettaa edes osa ulkomaankaupan volyymista, muistuttu Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö jo vuonna 2019.