Merituulivoimaa rakennetaan Selkämeren herkän meriympäristön ehdoilla

Länsi-Suomessa nostettiin oikeutetusti esille Selkämeren ympäristön tila ja toivottiin asiantuntijoiden voimin hallitukselta kohdennettuja toimia alueelle Saaristomerelle hallitusohjelmassa jo luvattujen toimenpiteiden lisäksi (LS 1.10.)

Artikkelissa nostettiin esille mahdollisena kuormittavana tekijänä alueen merituulivoimahankkeet.

Pohjoismainen uusiutuvan energian hankekehittäjä Eolus kehittää Selkämerellä kahta merituulivoimahanketta, Navakkaa ja Wellamoa, jälkimmäistä yhteistyössä Simply Blue Groupin kanssa.

Eoluksella keskeisenä periaatteena merituulivoiman kehityshankkeissa on toimia Itämeren herkän meriympäristön ehdoilla. Olemme sitoutuneet tähän yhdessä Baltic Action Sea Groupin kanssa.

Puhtaan energian hankkeet ovat tärkeässä roolissa myös Itämerta uhkaavan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kehityshankkeet eivät tietenkään saa heikentää Itämeren tilaa. Eolus haluaa tukea Selkämeren tilan parantamista ja luoda hyvinvointia alueelle.

Merituulivoima vahvistaa nykyisen teollisuuden elinvoimaisuutta ja houkuttelee vihreän siirtymän investointeja Suomeen. Uusiutuvaa energiaa on oltava saatavilla riittävästi ja kohtuuhintaan, kuten satakuntalainen kansanedustaja Matias Marttinen korosti kolumnissaan samaisessa lehdessä (LS 1.10.).

Merituulivoimahankkeet ovat suurhankkeita, jotka aiheuttavat muutoksia Selkämeren ympäristöön. Rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA). YVA-menettelyn rinnalla haluamme suojella Itämerta. Hankekehityksessä pyrimme tunnistamaan erityisesti Selkämeren ekosysteemien kannalta merkittäviä vaikutuksia sekä löytämään keinoja vähentää näitä.

Merituulivoiman kehittäminen lisää luonnollisesti alusliikennettä Selkämerellä. Eolus pyrkii minimoimaan liikenteen ympäristövaikutukset merituulivoimatuotannon kehittämisen, rakentamisen ja käytön aikana esimerkiksi määrittelemällä tarkoin näitä koskevat vaatimukset toimittajasopimuksissa.

Merituulivoiman rakentaminen Itämeren herkkää meriympäristö huomioiden on haastava tehtävä. Se vaatii paljon tutkimusta kuin laajaa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kesken. Olemme aktiivisesti mukana yhteistyössä hyvinvoivan Itämeren puolesta!

Tiina Partanen
Maajohtaja, Eolus

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Suomi tarvitsee lisää puhdasta energiaa

Vain tilaajille Selkämeri jää yhä Saaristomeren varjoon – yksi mainitaan hallitusohjelmassa kuusi kertaa, toista ei kertaakaan

Vain tilaajille Usko ulapan tuulivoimaan kasvaa yhä – Eoluksen projektipäällikkö: "Ehdottomasti tilanne on parantunut"