Merkityksellinen Satakunta

Satakunnassa asuu 4 prosenttia väestöstä, täällä tehdään 8 prosenttia maamme viennin arvosta ja 10 prosenttia Suomen viennistä lähtee Satakunnan satamien kautta maailmalle.

Tuotamme pian myös noin 40 prosenttia Suomen energiasta. Pelkästään edellä mainitut luvut kertovat sen, miten merkityksellinen Satakunta on suomalaisten hyvinvoinnille.

Suomi on tavallaan saarivaltio Euroopan laidalla, joten meriliikenteen sujuminen on bruttokansantuotteelle todella merkittävä asia. Suomen lipun alla olevat alukset ja suomalaisten merimiesten työpaikat ovat elintärkeitä myös huoltovarmuuden näkökannalta.

Infrarakentamisessa pitää katsoa tulevaisuuteen. Satamat, lentokenttä, rautatieyhteydet ja valtatiet luovat Satakuntaan hyvän logistisen verkoston. Liikenteen tulee olla raiteilla ja maanteillä siinä kunnossa, että satamien potentiaali voidaan täysimääräisenä hyödyntää.

Olemme kaukana pääkaupungin talousalueesta, mutta sijaitsemme rannikolla ja se tulee hyödyntää teollisuuden tarpeita ajatellen. Turvallisuuden ja huoltovarmuuden varmistaminen ovat myös keskeisessä roolissa maamme länsiosassa.

Satakunta elää nyt ja tulevaisuudessa teollisuudesta. Suomi on turvallinen maa investoinneille. Meidän tulee sujuvoittaa lupamenettelyjä, jotta emme byrokratian vuoksi menetä yhtään investointia kilpailijamaille. Sujuvoittamista tarvitaan myös koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistämiseksi ja ihmisten saamiseksi vahvistamaan maamme väestömäärää sekä työmarkkinoille helpottamaan yritysten työvoimapulaa. Vihreä siirtymä tuo mukanaan myös mahdollisuuksia mm. vetytalouden kehittämiseen kaupalliseen toimintaan asti.

Meidän tulee edistää Satakunnan ja Suomen tulevaisuutta kestävällä tavalla. Tarvitsemme pitkäjänteistä elinvoima- ja työmarkkinapolitiikkaa paremman huomisen turvaamiseksi.

Juha Viitala

Työsuojeluvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (sd), Rauma