Mihin menet ammattiin koulutus?

Kun jätin eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, olin todella huolissani ammatillisen koulutuksen tilasta. Hallitus ei varotteluja ottanut kuuleviin korviin. Koulutussopimuksen sisäänajo toisen asteen reformissa, jonka yhteydessä hallitus leikkasi rahoitusta, johti opettajien irtisanomisiin.

Tämä päätös sisälsi katastrofin ainekset. Koulutussopimuksen pitäisi mahdollistaa opiskelijalle työpaikalla käytännön työssä oppimisen. Oli jo valmisteluvaiheessa kysyttävä, kuinka oppilaitokset voivat niukoilla resursseilla turvata opiskelijoiden työssäoppimisen. Oppimisenvastuu kun on oppilaitoksella, ei työnantajalla.

Työnantaja saa oppilaan työpanoksen maksutta. En uskonut, että pk-sektorin työnantajilla olisi irrottaa henkilöresursseja opettamiseen. Monella alalla kilpailu on niin kovaa, ettei siihen kerta kaikkiaan ole mahdollisuuksia.

Lähiopetuksen puutteet ovat ongelman alku. 20 tuntia viikossa ja senkin alle ei voi antaa opiskelijalle riittäviä valmiuksia siirtyä työpaikalle oppimaan ammattia käytännössä.

Opettajien, opiskelijoiden ja yhä enemmän myös yrittäjien taholta tulee jatkuvasti viestiä siitä, kuinka lähiopetuksen määrä on puutteellista ja osaamisen taso heikkenee. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat saatetaan laittaa tekemään pitkiksi ajoiksi rutiininomaisia aputöitä ilman aitoa oppimismahdollisuutta, tähän on saatava muutos.

Jari Myllykoski

Kansanedustaja, eduskuntavaaliehdokas (vas.)