Mikä taho viheltää pelin poikki Kuninkaanmännyn Veden pohjaveden ottohankkeesta?

Avoin kirje Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle, Säkylän kunnalle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Satakuntaliitolle ja Aluehallintovirastolle:

Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n pohjaveden ottohanke

Lupahakemus pohjaveden ottoon on käsittelyvaiheessa Aluehallintovirastossa. Kuninkaanmännyn Vesi Oy on käynnistämässä nopealla aikataululla siirtolinjan rakentamista aikaisemmalta koepumppauskaivolta Kokemäen Vesihuolto Oy:lle. Tarkoituksena on koepumppauksen nimissä aloittaa pohjaveden otto ennen lupapäätöstä.

Kuluneena talvena paikallisten taholta on seurattu pohjavesivarannon kehittymistä pitkäaikaisen indikaattorin eli Ilmiinjärven pinnankorkeudesta. Runsaista sateista, sulaan maahan, huolimatta järven pinta ei ole vieläkään noussut sellaiselle tasolle, että poistouomaan virtaisi vettä.

Päinvastoin maaston sivuvirtaamien kertyminen uomaan on kääntänyt veden virtauksen takaperoisesti järven suuntaan. Purkuojaan rakennetun mittapadon oli ensin tarkoitus mitata järvestä purkautuvia vesiä. Uuden selityksen mukaan tarkoitus olikin mitata alueelta yleensä purkautuvia vesiä, jotka nyt tulevat pääosin läheisen suon ojituksilta. Järven purkuvesiä ei ole mitattavaksi.

Me allekirjoittaneet kyseenalaistamme Kuninkaan Männyn Vesi Oy:n toimet vedenoton aloittamiseksi ko. alueella.

Täyttääkö vedenoton aloittaminen koepumppauksen nimellä vesilain tarkoituksen? Korvataanko samalta alueelta pumpattavalla koepumppausvedellä vesijohtoverkostoon normaalisti pumpattavaa määrää eli vähentääkö vastaanottava verkko ottoa normaalipumppauksessa vastaavasti saman verran?

Mitä siis mitataan? Yhtiöön taloudellisessa suhteessa olevan konsulttiyhtiön mukaan koepumppaus ”ei lupia tarvitse”. Täyttääkö yhtiön toiminta vesilain tarkoituksen ja hengen? Onko tarkoitus edetä pienin askelin infraa rakentaen sellaiseen tilanteeseen, että yhteiskunnan vedenoton oikeutus ajaa paikallisen tarpeen ja vesien suojelun edelle? Onko meillä norsu posliinikaupassa?

Mikä on se taho, joka voi viheltää pelin poikki ja käynnistää selvitystyön pohjaveden muodostumisen edellytyksistä? Selvitystyö on vuosikymmeniä jatkuneiden luonnontilaan vaikuttaneiden kuivatustöiden jälkeen perusteltu vaatimus. Kunnianhimoiset ilmasto-ohjelmat ohjaavat samaan suuntaan.

Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n tulisi itse osata tehdä johtopäätös ja vetäytyä hankkeesta. Ei pidä rikkoa sitä, mitä ei itse osaa korjata.

Veikko Salo

Talousneuvos

Mauri Krusberg

Satakunnan Riistapäällikkö evp.

Jukka Sillanpää

Pitkän linjan luonnon tarkkailija

Olli Taimi

Ristolan kyläyhdistyksen pj.