Miksi hyvinvointipalvelut tuottavat pahoinvointia?

Oli kyse sitten lapsista, vanhuksista, vammaisista tai muusta sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävästä asiakasryhmästä, julkinen keskustelu käydään yleensä minimimitoitusten tai hinnan ympärillä. Kyseessä pitäisi kuitenkin olla yhteiskuntamme vilpitön tahtotila pitää huolta kaikista ja poistaa eriarvoisuutta. Ihmisen hyvän kohtelun, vahvan arvopohjan ja perusoikeuksien toteutumisen pitää olla vähimmäisedellytys palveluiden tuottamisessa.

Lapsille, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetuista palveluista merkittävä osa tuotetaan yksityisten palveluntuottajien voimin. Julkisen palvelutuotannon rinnalle tarvittavat palvelut hankitaan kilpailutuksilla. Kilpailutusten avulla julkinen toimija tavoittelee sekä laadukkaita palveluja että kustannusten hallintaa.

Kilpailutusten ensisijaisena kriteerinä on palvelun hinta, jolla palveluntuottajia ei silti saada paremmuusjärjestykseen, palvelujen vaikuttavuus jää epäselväksi ja hankinta on kokonaisuudessaan vaikeasti hallittavissa. Lapsille ja perheille tarjotaan palveluita, jotka on tarkoitettu avuksi, mutta näyttää siltä, että niillä ei saada riittävästi hyötyä asiakkaalle. Jokaisen palveluntuottajan tulee muistaa myös oma vastuunsa siitä, millaisia palveluja ne tuottavat.

Asiakkaiden tarpeet huomioivien ja hyötyä tuottavien palvelujen hankkimiseksi tarvitsemme uudenlaista ajattelua, rohkeutta ottaa vastuu ja toimia toisin. Palvelujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa uusimalla hankintakäytäntöjä ja rakentamalla palveluja yhdessä käyttäjien kanssa. Silloin yhteinen suunnittelu ja palveluiden toteutus perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja vaikuttavia ja ne edellyttävät tutkimustiedon syvällistä hyödyntämistä.

Kykenemme yhdessä muiden eettisten ja kunnianhimoisten palveluntuottajien ja asiakkaidemme kanssa innovoimaan ja luomaan vaikuttavampia palveluja, jotka tuottavat ensisijaisesti hyvinvointia asiakkaalle. Palvelujärjestelmän yhteiskunnallinen arvo, vaikuttavuus ja tehokkuus syntyvät kestävällä tavalla vain lasten, perheiden ja muiden palveluja käyttävien asiakkaiden hyvinvoinnin kautta. Kestävä ja jatkuvasti kehittyvä yhteistyö julkisen ja yksityisten toimijoiden välillä edellyttää uusia innovatiivisia toimintamalleja ja rohkeutta näiden päämäärien toteuttamiseksi. Nyt jos koskaan on aika ottaa iso harppaus kohti vaikuttavia palveluja ja lopettaa voittojen maksimointi kaiken muun kustannuksella.

Kati Palsanen

kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä

Jussi Ketonen

kehitysjohtaja, Perhekuntoutuskeskus Lauste

Tiia Perämaa

Maajohtaja, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Neljä Astetta Oy