Miksi ihan jokaisen pitäisi äänestää?

Tulevilla hyvinvointialueilla päätetään käytännössä kaikista hyvinvointiin liittyvistä palveluista vauvasta vaariin. Juuri sinun palveluistasi on kysymys.

Terveys ja hyvinvointi ovat kalleinta, mitä meillä on. Tärkeää on, että me kaikki saamme laadukkaita sosiaali- ja terveydenhoidon palveluja omassa kunnassa. Terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi ambulanssin ja paloauton tuloon ei saa kulua aikaa, jokainen sekunti tuntuu ikuisuudelta, kun hätä on suuri.

Pelastustoimella on yli 100 000 pelastustehtävää vuodessa. Ei ole sama asia, tuleeko ambulanssi läheltä tai kaukaa. Pelastustoimelle tulee varata oma budjetti, eikä se saa olla terveydenhuollon menoista pois.

Jokainen sotessa työssä oleva on joutunut viime vuosina todella koville. Nyt täytyy löytyä konkreettisia ratkaisuja henkilökunnan riittävyyteen ja työssä jaksamiseen. Ilman joustamista ei kaikkia palveluja varmaan olisi pystytty enää edes tarjoamaan.

Sairaanhoitajien palkan nostaminen oikealle tasolle on työn arvostamiselle tärkeä asia, mutta on myös muita sote-alalla työskenteleviä, joiden palkka on alimitoitettu työmäärään ja vaativuuteen nähden.

Yksityisillä terveydenhuollon palveluilla tulisi edelleen täydentää julkisia terveydenhuollon palveluja jonojen purkamiseksi ja palveluseteli tulisi ottaa käyttöön. Jokaisella kuntalaiselle tulee turvata hoitotakuun 7 vrk:n hoitoon pääsy myös mielenterveyden hoidossa ja kroonisten sairauksien hoidossa. Terve suu on perusta terveydelle ja hammashuolto on yhtä tärkeässä asemassa muiden terveydenhuollon palvelujen kanssa.

On hyvä asia, että Rauman lappilaiset saivat säilyttää oman terveysasemansa. Myös työttömien terveydenhuolto tulisi keskittää niin, että työttömät saisivat kaikki palvelut helpommin yhdestä paikasta. Omalääkärijärjestelmä toisi tukipilarin julkiseen terveydenhuoltoon.

 Erityinen huoli minulla on nuorten hyvinvoinnista sekä ennaltaehkäisevien palveluiden säilymisestä omassa lähikunnassa.

Minulla on pitkä työhistoria sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työn ohessa olen opiskellut kolme terveydenhuollon tutkintoa. Olen joutunut kertomaan asiakkailleni useasti, että työssäni en pysty vaikuttamaan heidän palveluidensa saatavuuteen. Työssäni olen kohdannut myös paljon ihmisiä, jotka ovat eksyneet lainsäädännön viidakossa.

”On hyvä asia, että Rauman lappilaiset saivat säilyttää oman terveysasemansa.”

Carita Virtanen

asiantuntija, sairaanhoitaja (amk), aluevaaliehdokas (sd.), Rauma