Miksi jätin eriävän mielipiteen?

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina Karin kampuksen tukipalvelujen tuottamistapaa. Jätin asiasta äänestyksen jälkeen eriävän mielipiteen ja haluan tuoda esille syyt miksi tein näin.

Kampuksen puhtauspalvelun omana työnä lisäisi 6 henkilötyövuotta. Uimahallin siivous edellyttää korkeaa hygieniatasoa, omana työnä tämä onnistuisi kokemuksella ja hyvällä ammattitaidolla. Kun siivous on omana työnä, saadaan myös synergiahyötyjä.

Ulkoisen palvelun tuottajan tuottamalta palvelulta ei voida vaatia puhtausalan ammattitutkintoa, joka vaaditaan kaikilta kaupungin vakinaiselta henkilökunnalta. Koulutuksen käyneellä työntekijällä on aivan eri tietotaito siivouksesta ja niissä käytettävistä aineista sekä koneista kuin kouluttamattomalla henkilökunnalla.

Kouluruokailun säilyttäminen omana työnä perusteluja tähän oli mitä, jos isot kilpailijat voittavat tarjouskilpailun? Miten voidaan taata, että he toimivat myös tulevaisuudessa?

Näin isoa kokonaisuutta kilpailuttaessa tulee pelko, ettei lähialueelta löydy tarjoajia. Kouluruokailu on tuotettu Raumalla aina edullisesti ja vastuuntuntoisesti. Kaupungin pitää joka tapauksessa olla huoltovarmuus, jos tavalla tai toisella ulkopuolinen yrittäjä ei pystykään toimittamaan ruokaa.

Sari Seimelä
Rauman kaupunginhallituksen jäsen, eduskuntavaaliehdokas (sd.)