Miksi Pyhärannan seurakunta esitti hirsipäiväkodista luopumista?

Pyhärannassa järjestettiin päiväkotikysely. Siinä kerätään mielipiteitä ja niiden perusteluja Ihoden päiväkotivaihtoehdoista. Niistä yksi on Ihoden kylätien ja Tarvonmäentien kulmaan oleville perustuksille rakennettava päiväkoti.

Pyhärannan kunta ja seurakunta ovat neuvotelleet tämän vaihtoehdon toteuttamisesta kiinteistöosakeyhtiönä, jolloin Maria Hartikaisen testamenttivaroilla hirsipäiväkotiin rakennettaisiin noin 100 neliömetrin suuruinen kokoontumistila.

Kiinteistötoimikunta on toiminut seurakunnan neuvottelijana. Siihen kuuluvat Kari Kariaho puheenjohtajana, vt. kirkkoherra Sami Tolvanen sihteerinä ja jäseninä talouspäällikkö Nina Karvonen sekä luottamushenkilöt Ilkka Karru, Mirja Kauppila-Laine, Elina Vainio ja Kari Vainio sekä asiantuntijajäseninä Rauno Luttinen ja Aila Saarinen.

Kiinteistötoimikunta sai 21.11.2019 ulkopuoliselta urakoitsijalta 100 neliön tilasta tarjouksen, jota se piti liian kalliina. Pyhärannan rakennustarkastaja Olli Lahtonen pyysi Sami Tolvaselta 21.11.2019 seurakunnan tarjousta siitä, millä hinnalla seurakunta olisi valmis osallistumaan yhteishankkeeseen.

Tolvanen piti tarjouspyyntöä lähinnä "heittona", eikä siitä tehty päätöstä toimikunnassa. Olli Lahtonen totesi minulle, ettei kysymyksessä ollut suinkaan mikään "heitto, vaan vakavasti otettavaksi tarkoitettu tarjouspyyntö, josta olisi ensin neuvoteltuja sitten tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 25.11.2019.

Tuloksena kiinteistötoimikunta kuitenkin päätti urakoitsijan tarjouksen perusteella suosittaa kirkkoneuvostolle, ettei seurakunta lähde mukaan yhteistyöhankkeeseen kunnan kanssa. Kirkkoneuvoston kokouksessa 22.11.2019 ehdotin Aila Saarisen kannattamana, ettei seurakunta luopuisi hirsipäiväkotihankkeesta kunnan kanssa, vaan tekisi osallistumisesta siihen urakoitsijan tarjousta huomattavasti halvemman 250  000 euron tarjouksen, jolloin tilan kalustaminen ja käyttökulujen kattaminen olisi jäänyt 150 000 euroon.

Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin äänin 7-2 esittää Pyhärannan kunnalle, ettei seurakunta osallistu hirsipäiväkotihankkeeseen. Jätimme Aila Saarisen kanssa eriävät mielipiteemme asiasta. Pahoittelimme sitä, että seurakunta oli jättänyt käyttämättä hyvän mahdollisuuden.

Rauno Luttinen

Pyhäranna seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen