Miksi Suomessa ei ole maakuntien itsehallintoa muualla kuin Ahvenanmaalla, vaikka mahdollisuus siihen on aina ollut perustuslaissa?

Kysely maakuntaitsehallinnosta

Hallitus esitteli perjantaina sote-uudistuksen linjaukset. Ne eivät oleellisesti eroa Sipilän hallituksen sote-sopasta. Niillä ei edetä ”pitkällä tiellä” kohti maakuntaitsehallintoa, josta Jaakko Numminen, ministeri ja opetusministeriön entinen kansliapäällikkö kirjoitti Kanavassa 1/2016.

Hän kirjoitti, että sitä on yritetty tuoda Suomeen 1870- luvulta lähtien. Jo ennen tätä Yrjö Maunu Sprengtporten yritti irrottaa Suomen Ruotsista ja laati 1786 ehdotuksen Suomen perustuslaiksi. Se pohjautui neljän autonomisen maakunnan muodostamaan liittovaltioon.

Suomessa ei ole tapahtunut sellaista demokratian syventämistä ja laajentamista kuin mitä kansalaiset ovat kehittäneet muualla läntisessä Euroopassa. Maakuntaitsehallinto on Suomessa vain Ahvenanmaalla. Kuitenkin perustuslakiimme on aina sisältynyt pykälä, jonka mukaan kuntia suurempien alueiden hallinnosta olisi voitu päättää lailla.

Mikä on estänyt tämän lain säätämisen? Onko avoin, länsimaisen demokratiakäsityksen mukainen maakuntaitsehallinto haitaksi jollekin tai joillekin? Joidenkin maakuntaliittojen hankerahapäätöksissä on todettu epäselvyyksiä ja ainakin yksi liitto on ollut työ- ja elinkeinoministeriön valvonnassa.

Maakuntien itsehallinnon puuttuminen tekee Suomen asemasta huonomman kuin yhdenkään toisen EU:n jäsenmaan. Olemme riippuvaisia muiden jäsenmaiden sellaisesta kollektiivisesta hyväntahtoisuudesta, jota historia ei tunne. Monissa maissa maakunnat säätävät omat lakinsa.

Suomen uutta perustuslakia on valmisteltu ”Kansalaisoikeudet perustuslakiin” - työpajoissa eri puolilla maata. Niissä on myös käsitelty maakuntien itsehallinnon puuttumista Suomessa. Aiheesta

järjestetään myöhemmin seminaari ja/tai kansalaiskokous. Sitä ennen kartoitetaan maakuntien omaa valmiutta hallinnon uudistukseen, joka sisältyy hallituksen ohjelmaan.

Maakuntahallitusten jäsenten ja maakuntajohtajien vastattaviksi on lähetetty kolme kysymystä:

1. Miksi Suomessa ei ole maakuntien itsehallintoa muualla kuin Ahvenanmaalla, vaikka mahdollisuus siihen on aina ollut perustuslaissa? Tiesitkö, että Suomi on ainoa läntisen Euroopan maa, jossa ei ole maakuntien itsehallintoa?

2. Tulisiko hallintoa hajauttaa toteuttamalla maakuntien itsehallinto?

3. Uskotteko, että omassa maakunnassanne sellainen voitaisiin aikaansaada?

Vastauksia toivotaan kuluvan kesäkuun aikana. Aiheesta toivotaan laajaa kansalaiskeskustelua.

Henri Aitakari

Laitila