Miltä tuntuu sairastua jo nuorena vakavaan mielenterveys- tai päihdesairauteen?

Miltä tuntuu sairastua jo nuorena vakavaan mielenterveys- tai päihdesairauteen? Miltä tuntuu, kun hoitoa ja kuntoutusta ei saa tai se tulee 27 vuotta liian myöhään? Entä se, kun saa mielenterveys- ja päihdediagnoosin lisäksi ADHD- diagnoosin 50- vuotiaana, vaikka se on ollut elämää vaikeuttamassa lapsesta lähtien?

Miltä tuntuu elää yhteiskunnassa ilman työtä, toimeentuloa, ihmis- ja rakkaussuhteita, mielenrauhaa, elämän merkityksellisyyttä ja terveyttä? Miltä tuntuu, kun on psykoosissa tai on menettänyt kaiken elämänhalunsa? Miltä omaisista tuntuu, kun läheinen päätyy itsemurhaan?

Vakavasti sairastuessa inhimillisen kärsimyksen määrä on suuri puhumattakaan yhteiskunnalle lankeavista kustannuksista. Sairastuminen ja sen tuomat ongelmat ovat monen arkipäivää. Masennus vie työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 9 ihmistä päivässä. Alle 35-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä yli 80%: lla syynä olivat mielenterveyden sairaudet (THL:n tilastot 2021).

Nuoret naiset sairastuvat erityisesti masennukseen, ja ahdistushäiriöt ovat lisääntyneet valtavasti. Huumeisiin kuolee Suomessa enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa. Erityisesti nuorten huumekuolemien raju kasvu on huolestuttanut alan toimijoita. Moni nuori ei ole ehtinyt mukaan työelämään ollenkaan ennen eläkettä. Moni vanhempikin ihminen jää työelämään palaamatta sairasloman jälkeen. Sopivien kuntoutuspalvelujen ja -polkujen puuttuminen edesauttaa eläkkeelle siirtymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Satakunnan hyvinvointialueella tarvitaan erityisesti ehkäiseviä mielenterveys- ja päihdepalveluja. Se tarkoittaa mm. puheeksi ottamista, riittävää ja oikeanlaista tukea elämän haasteissa, sairauksien varhaista tunnistamista ja uusia vaikuttavia hoito- ja kuntoutumismenetelmiä.

Palveluita suunniteltaessa on tärkeää huomioida kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä. Paras tieto saadaan tutkitun ja kokemustiedon yhdistämisestä. Ohjausta tähän saattaa tulla myös uudesta mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännöstä, jota ollaan uudistamassa. Lakiluonnoksessa mainitaan kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Heidän ääntään tarvitaan hyvinvointialueilla jakamaan ymmärrystä ja uutta perspektiiviä. Heti alusta alkaen.

Viranomaiset ja Satakunnan hyvinvointialueen päättäjät; ei jätetä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia heitteille. Kutsutaan kaikki suunnittelupöydän äärelle. Yhdessä saadaan enemmän aikaan.

Birgitta Kause ja Johanna Huhtala

Hyvinvointi ja terveys, Satakunnan ammattikorkeakoulu