Ministeriö pistäisi eläkeputken poikki

Valtiovarainministeriö esitteli viime perjantaina virkamiesjohtonsa ehdotukset siitä, miten Suomeen saadaan 60 000 uutta työllistä. Virkamiehet olisivat valmiita koviin keinoihin (LS 15.8.).

Puolet tavoitteesta, 30 000 uutta työllistä, syntyisi virkamiesmuistion mukaan ikääntyneisiin kohdistettavilla toimilla.

Virkamiesmuistio ehdottaa kaikista varhaisista työelämän poistumisen reiteistä luopumista. Siis eläkeputki poikki ja loppu osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Lisäksi tulevasta eläkkeestä tehtäisiin varhennusvähennys eläköitymistä edeltävällä työttömyysjaksolla käytettyjen etuuspäivien perusteella.

Päivänselvää on, että niin sanottuihin saavutettuihin etuihin on mahdotonta koskea näin laajasti. Paitsi ajan kanssa, hiljaa hivuttamalla.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) linjasi hiljattain, ettei työttömyysturvan porrastaminen ole ajankohtaista vielä tässä vaiheessa, kun taloutta elvytetään.

Vanhasen mukaan työttömyysturvaan tehtävien muutosten pitää kuitenkin pysyä keinovalikoimassa (LS 8.8.).

Ministeriön virkamiehet toivovat muistion ohjaavan syksyllä työllisyystoimista käytävää keskustelua oikeaan suuntaan sen suhteen, minkä mittaluokan toimia tarvitaan.

Tämä onkin tärkeä pointti.

Työllisyys on paras ratkaisu talouden ongelmiin niin yleisellä kuin yksilön tasolla. Mitä useampi meistä voi töitä tehdä, sitä helpompi on järjestää palvelut pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mallin mukaan.

Sitä paitsi työ on ihmiselle tärkeää monella muullakin tavalla.

Siksi virkamiesten esityksiä, niitä kovalta tuntuviakin, on syytä asiallisesti arvioida.

Ankaraa arvostelua viime hallituskaudella herättänyt aktiivimalli sopii tästä esimerkiksi. Niin keppiä kuin porkkanaa tarvitaan, johtaa maata minkävärinen hallitus tahansa.

Nykyisin kovien ja harvoin määrättyjen seurausten sijaan virkamiehet soveltaisivat porrastetusti kovenevia sanktioita tiheällä seurannalla.