Minne raumalaisten jätteet tulevaisuudessa menevät?

Raumalaisten jätteistä on tähän saakka huolehtinut kunniakkaasti Rauman seudun jätehuoltolaitos, joka on kunnallinen liikelaitos. Rauman seudun jätehuoltolaitos on kilpailuttanut yhdyskuntajätteen hyötykäyttöä osana Lounais-Suomen hankintarengasta, jolloin yhdyskuntajätteen määrät ovat olleet riittäviä, jotta meidänkin sekajätteet on saatu poltettua Vaasassa energiaksi.

Vuonna 2018 Lounais-Suomen jätehuolto Oy, joka on 17 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, lähestyi Rauman kaupunkia kirjeellä, jossa tiedusteltiin kiinnostusta liittyä yhtiöön. Tämän lähestymisen pohjalta on Raumalla tehty valmisteluja mahdolliseen liittymiseen ja saatu aikaan aiesopimus liittymisestä Lounais-Suomen jätehuoltoon.

Pitkän valmisteluajan päätteeksi ja Rauman jätehuoltolaitoksen henkilökunnan mielipiteiden kuulemisen jälkeen aiesopimus hyväksyttiin ensin Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa ja tämän jälkeen teknisessä valiokunnassa. Kaikki sujui hyvässä yhteisymmärryksessä, kunnes kaupunginhallituksen enemmistö päätti viitata kintaalla valmistelevalle työlle ja hylkäsi aiesopimuksen ilman selkeää vaihtoehtoa Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n liittymistä ja ennen kaikkea kuulematta aiheesta ensin asiantuntijoita.

Tällä hetkellä jätehuollon tilanne on Suomessa se, että käsittelykapasiteettiin nähden liikaa jätteitä. Jos Rauma jää jätehuoltoineen yksin, tulee myös ongelma minne jatkokäsittelyyn joutavat jätteet Hevossuolta päätyvät. Yksittäisen pienen kaupungin jätevirrat ovat niin pieniä, että kilpailuttaminen jatkokäsittelylle tulee olemaan varsin hedelmätöntä. Jätteiden määrä tulee vielä vähenemään entisestään kun asukasmäärät pienenevät ja kiertotalous tulee entistä suurempaan rooliin materiaalien käsittelyssä.

Tahdonkin siis esittää kysymyksen teille Samu Vahteristo, Pasi Mäenranta, Kalle Leppikorpi, Iida Lampi ja Helena Ollila; Minne raumalaisten jätteet jatkossa menevät? Odotan mielenkiinnolla vaihtoehtoa seuraavaan johtokunnan kokoukseen.

Marianna Hanni

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Uusi jätekuvio ei kelpaa Raumallekaan – aiesopimus äänestettiin nurin