Missä mennään kehitysvammaisten työllistämisessä?

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Työsuhteisessa palkkatyössä on arvion mukaan noin 500 henkilöä eli 2–3 prosenttia työikäisistä. Kehitysvammaisten työllisyystilanne Suomessa vastaa pitkälti kehitysvammaisten työllisyystilannetta Euroopassa.

Erityisenä poikkeuksena on Irlanti, joka asukasluvultaan Suomeakin pienempänä maana on onnistunut työllistämään palkkatyöhön 5 000–6 000 kehitysvammaista. Irlannin luvut ovat seurausta yhteisen poliittisen tahtotilan löytymisestä kehitysvammaisten henkilöiden asioiden edistämiseksi sekä pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jossa tärkeimpänä tekijänä on ollut asenteisiin vaikuttaminen.

Asenteiden muuttuminen on tunnetusti hidasta. Väestömme kuitenkin vanhenee ja vähenevään työvoiman tarjontaan on kiinnitettävä huomioita. Asiantuntijoiden mukaan maamme työllisyysaste pitää nostaa vuonna 2030 yli 80 prosenttiin (nyt noin 72 prosenttia), mikäli aiomme säilyttää nykyisen tasoiset hyvinvointipalvelut Suomessa. Olisiko nyt aika tarkistaa omia asenteita ja ottaa tämäkin työvoimapotentiaali paremmin käyttöön?

Kehitysvammaliiton arvion mukaan työikäisistä kehitysvammaisista olisi työllistettävissä palkkatyöhön oikeanlaisella tuella noin 3 000 henkilöä eli 12 prosenttia. Suuri osa kehitysvammaisista (noin 9 000 henkilöä) osallistuu kuntien järjestämään työtoimintaan tai avotyöhön yrityksissä, julkisella sektorilla sekä järjestöissä.

Korvauksena tästä he saavat, työkyvyttömyyseläkkeensä lisäksi, työosuusrahaa, joka on keskimäärin 5 euroa päivässä. Tämä tarkoittaa noin 100 euron kuukausiansioita. Kehitysvammaiset henkilöt ovat työskennelleet näin jo vuosia ja useat heistä vieläpä samassa työpaikassa tai työtoimintayksikössä.

Entäpä, jos nämä kehitysvammaliiton luvut suhteutetaan Satakunnan maakuntaan? Satakunnassa olisi näin laskien 1 018 työikäistä kehitysvammaista, joista palkkatyössä pitäisi olla 20–30 henkilöä. Oikeanlaisella tuella taas kehitysvammaisia olisi Satakunnassa työllistettävissä 122 henkilöä.

Mikä on sitten todellisuus Satakunnassa? Virallista tilastoa ei ole, mutta Sataosaa-kokeilun verkostoja tapaamalla päädyn arvioon, että Satakunnassa on palkkatyössä tällä hetkellä alle 10 kehitysvammaista henkilöä. Todennäköisempi luku on vielä alhaisempi eli alle 5 henkilöä.

Satakunta, ainakin 100 kehitysvammaista meidän pitäisi saada palkkatyöhön. Löytyykö maakunnassamme tähän tahtoa?

Tero Mäkinen

projektisuunnittelija, Sataosaa-maakuntakokeilu