Mistä aluevaaleissa on kyse?

Tammikuun aluevaaleissa valittavat päättäjät aloittavat luottamustyönsä jo maaliskuussa 2022 tehden päätöksiä, joilla luodaan pohja vuoden 2023 alussa aloittavalle Satakunnan hyvinvointialueelle.

Tulevat aluevaltuustot tekevät siis päätöksiä, jotka koskettavat jokaisen kansalaisen arkea tavalla tai toisella – missä on jatkossa lähin terveyskeskus tai neuvola? Mitä erikoissairaanhoidon palveluja on saatavilla? Tuleeko ambulanssi ja palokunta ajallaan, kun tarve näille palveluille on? Mikä taho tuottaa vammaispalvelut tai vanhustenhoidon palvelut? Miten pitkään pitää odottaa saadakseen mielenterveys- tai päihdepalveluita?

Valtuusto on aloittaessaan kovan paikan edessä. Sen on kyettävä turvaamaan hoitohenkilökunnan saatavuus, hyvinvointi ja jaksaminen.

Yksi keskeinen tavoitteemme on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Satakunnassa työolojen tulee olla hyvät, jotta merkityksellinen työn tekeminen ilman kohtuutonta työkuormaa on aidosti mahdollista.

Satakunnan aluevaltuuston päätöksillä on merkitystä. Kevään kuntavaaleissa suomalaisille tärkeimmäksi teemaksi nousi terveydenhuolto, ja kymmenen tärkeimmän aiheen joukossa oli myös vanhustenhoiva sekä hyvinvointialueille siirtyvät sosiaalipalvelut.

SDP:n hoitolupaus tarkoittaa muun muassa sitä, että perusterveydenhuollossa hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas ottaa sosiaali- ja terveyskeskukseen yhteyttä ja kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista.

1. Palvelupiste jokaiseen kuntaan. 2. Digitaalisia palveluja hyödynnettävä asiakasystävällisesti. 3. Laadukasta hoivaa ja omaishoitoa. 4.Lapsiperheille ja nuorille hyvät tukipalvelut. 5. Mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut ja vammaispalvelut kuntoon. 6. Hyvät palo- ja pelastuspalvelut koko hyvinvointialueelle. 7. Järjestöt mukaan palvelutuotantoon. 8. Toimiva vuoropuhelu henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 9. Yhteistyökykyinen toiminta. 10. Asukkaiden ääni kuuluviin.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että jokaisella satakuntalaisella on oikeus yhdenvertaisiin, oikeudenmukaisiin, laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Eivätkä nuo palvelut saa olla varallisuudesta kiinni.

Nyt on kyse satakuntalaisten hyvinvoinnista, nyt on aika äänestää!

Kari Halminen, Anne Holgeri, Rainer Lehti, Seppo Numminen, Maarit Pirinen, Kristiina Salonen, Seppo Sattilainen, Sari Seimelä, Erja Starck, Marjo Varjonen, Juha Viitala, Carita Virtanen, Pekka Wallenius, Mirja Ylijoki

Raumalaiset aluevaaliehdokkaat (sd.)