Mistä kunnan vetovoima syntyy?

Keskeisiä vetovoimatekijöitä kunnissa ovat työpaikat, hyvät palvelut, liikenneyhteydet ja luontoalueet. Lähialueilla sijaitsevat teollisuuslaitokset, yritykset, koulut, terveyskeskukset, kaupat ja pankit ja digitaaliset viestintäyhteydet ovat tärkeitä asioita asukkaille. Omaleimaiset asuinympäristöt ovat kunnan vetovoimatekijä. Asenteet ovat muuttuneet 40 vuodessa, jolloin asuntoalueet suunniteltiin varsin kaavamaisesti.

Metsäalueet ja puhdas vesistö ja rehevä luonto on harvinaista herkkua Euroopan mitassa, joten siitä kannattaa pitää kiinni. Keski-Euroopasta tulevat ihmiset kiinnittävät huomiota erityisesti monipuoliseen luontoon Suomessa. Keski-Euroopassa luontoalueet ovat suppeita ja rajoittuvat usein vain vuoristoalueille.

Satakunnassa on monia historiallisia jokialueita, järviä ja merialueita, joiden merkitystä pitäisi korostaa matkailussa ja kilpailuvalttina asukkaista kilpailtaessa. Varsinkin lapsiperheille olisi tärkeää, jos asuinkunta tarjoaa hyviä luontokohteita lähellä olevien kulkuyhteyksien varrella.

Suomen Asuntomessujen Asukasbarometrissa selvitettiin kolme vuotta sitten suomalaisten asumismieltymyksiä ja mistä suomalaiset ovat ylpeitä asuinkunnassaan ja toisaalta, mitä asuinkunnassa haluttaisiin kehittää.

Ylpeydenaiheina mainittiin useimmiten paikallisluonto sekä asumisen olosuhteisiin, palveluihin ja liittyviä tekijöitä. Kunnallisia palveluja arvostetaan ja kunnilta odotetaan monipuolista huolehtimista asumisen tarpeista, erilaisista asukkaista ja erilaisista asuinympäristöistä.

Viime aikoina on aloitettu myös ns. älykylähankkeita, joiden tarkoitus on parantaa kylien elinvoimaisuutta ottaen huomioon nykyiset asumiseen ja koulutukseen liittyvät tarpeet ja realistiset mahdollisuudet. Ihmiset muuttavat sinne, missä työ, opiskelu ja vapaa-aika ovat tasapainossa.

Kuntien kannattaa nyt selvittää asukkaiden mielipiteitä ja odotuksia asumisesta. Elinvoiman ylläpito ja kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen ovat tulevaisuuden kunnan tärkeitä tehtäviä.

Pertti Salo

Kuntavaaliehdokas (vas.), Eurajoki