Mitä haittaa venekortista?

Uskon, että veneajokortti lisäisi saaristossa vierailevien turistien luottamusta myöskin vesiliikenteeseen ja vähentäisi pelkoja Turun saaristossa tapahtuneen kaltaisista onnettomuksista.

Tutkinnot voidaan järjestää työväen- taikka kansalaisopistoissa merenkulun kursseilla.

Jos veneessä on ajan tasalla olevan henkilön tähystys ja veneen hallintaan oikeuttavan henkilön valvonta, tällaiset onnettomuudet voidaan välttää.

Onhan kauppalaivoillakin aina saaristossa ns. ruorimies, joka huolehtii ohjauksesta. Luotsi, mikäli sellaista käytetään, antaa ruorimiehelle ohjeen mitä kurssia ajetaan.

Rauno Jokiniemi

merikapteeni