Miten Suomen hallintoa tulisi uudistaa

Kaikkihan me tiedämme, että nyt ollaan luomassa uutta maailmaa, koronanjälkeistä maailmaa. Sen tahdon ovat ilmaisseet sekä kansakunnan viisaat, että poliittiset johtajiemme.

Nyt on aika muuttaa ne perustuslain epäkohdat, jotka eivät sovi tulevaan maailmankuvaan. Lukumääräisesti muutettavia lakeja ei ole montaa, mutta merkittävimmät edellyttävät suurta yhteisymmärrystä kansalta.

Muutos koskee koko hallintomalliamme, kuntahallintoa, välihallintoa ja valtionhallintoa.

Kunnanhalinto

Kunnanvaltuusto valitaan nykyisen mallin mukaisesti, kuten myös kunnanhallitus ja muut kunnan toimielimet.

Kunnanhallinnossa suurin muutos on kunnan verotulojen jakautuminen kunnan ja välihallinnon kesken. Kuntalaiset eivät siis maksaa veroa valtion kistuun.

Toinen merkittävä muutos on kuntien edustajien valinta välihallintoon, eli lääninhallitukseen.

Välihallinto

Välihallintamalli koostuu 7 läänistä. Läänien rajat noudattavat nykyisten aluehallintavirastojen rajoja.

Raumlaise mahdais oll vallanki hyvilläs (Turun ja Porin lääni). Suuttais alkka plokkama pullast rusinoi.
Välihallinnon toimielimiä ovat Lääninhallitus ja sitä johtava Maaherra. Lääninhallituksen toiminta-aika on 4 vuotta.

Läänin kunnat, kukin tahollaan, valitsevat omat edustajansa lääninhallitukseen. Kuntien valtuutettujen lukumäärä määräytyy yhtälöllä:” jyvitetty tehokkuusluku x tasoituskerroin”, jotta läänin kuntien keskinäinen demokratia toteutuisi.
Maaherran valitsevat lääninhallituksen jäsenet keskuudestaan.

Kansanedustuslaitos

Me, läänin äänivaltaiset kansalaiset valitsemme suoralla vaalilla oman läänimme ehdokkaista edustajamme Suomen valtiopäiville. Kansanedustajien päälukumäärä supistuu 101 edustajaan, koska läänien itsehallinto kasvaa verotusoikeuden myötä huomattavan suureksi toimijaksi.

Presidentti-instituutio

Presidentti instituutio muunnetaan tuunattuun antiikinajan mallin mukaiseksi.

Kansa haluaa isännyyttä (emännyyttä), johon kuuluu valtaa ja myös vastuuta, eikä pelkästään etuisuutta nauttia Mäntyniemestä, Kultarannasta ja Presidentinlinnasta.

Eikä tämä ole moite nykyiselle presidentille, vaan sille laille, joka nappasi presidentiltä taikasauvan, eli tarpeellisen vallan.

Joskus kauan, kauan sitten jossakin demokratian syntymämaassa oli ylimpänä hallintoelimenä 3-kärkinen atrain, eli triumviraatti. Triumviraatti tarkoittaa kolmen triumvirin koalitiota, jonka kansa valitsi suoralla vaalilla. Kuten kaikki yleensä vanhoina hyvinä aikoina oli parempaa, niin muistaakseni triumviraattikin oli yksi parhaimmista hallintomalleista. Eihän sekään aikoinaan kestänyt maailmantuulia ja siksi sitä pitää pikkasen moderoida.

Miksi juuri kolme henkilöä, eli triumviriä. Ensinnäkin 3 on pyhä luku monessa kulttuurissa. Äänestystilanteessa kolmesta peukusta aina vähintään 2 osoittaa yhteneväisyyden suuntaan. Siinä toteutuu demokratia.

Mitä valtaa ja miten suurta valtaa kansa olisi valmis lainaamaan triumviraatille, ja miten nuo kolme triumviriä jakaisivat annetun vallan keskenään.

Hallintosektoreista kiinnostavimmat lienevät ulkopolitiikka, sisäpolitiikka ja puolustuspolitiikka. Sattumalta niitäkin on siis kolme.

Triumvirit sopikoot siis keskenään, miten sektorit jaetaan kullekin, tai sitten ei jaeta. Ehkä nopanheitolla saataisiin paras ratkaisu.

Triumviraatin valta kestää niin kauan, kuin riittävä määrä kansan peukaloita osoittaa kohti pohjantähteä. Mikäli valtakunnassa on kaikki hyvin, niin triumviraati vallitkoon kahden ja puolen valtiopäivän ajan. Mikäli kansa kääntää peukalonsa osoittamaan omia varpaitaan, niin siitä alkaa perintöprinssien ja prinsessojen marssi kandinismin alttarille.

Triumviraatin elinaika saattaa olla lyhytkin, mikäli triumviraatti on harrastanut kähmintää, tai mokannut merkittävästi.

Mitä sitten pitää löytyä triumviriehdokkaan CV:stä. Ensinnäkin ehdokkaalla pitää olla vähintään yksi peukalo, koska muutoin pasmat menevät äänestystilanteissa sekaisin.

Ehkä triumvireilla pitäisi olla vain 1 peukalo tallella, niin ei tulisi laskennallista virhettä. Triumviraatin valta perustuu suurelta osin perustuslaissa säädettyjen instituutioiden nimitykseen.

Hallituksen asettaminen toimeensa on tärkein triumviraatin tehtävistä. Ellei muodostettavan hallituksen kokoonpano ole triumvirien näkökannan mukainen, voi triumviraatti asettaa ve`tonsa hallituksen muodostamista vastaan ja asettaa uusi hallitustunnustelija tehtävään.

Valtakaudellaan triumviraatilla on mahdollisuus käyttää 3 vetoa kunakin kalenterivuotena.

Koronavirukselle nykyinen presidentti Saul 1. esitti koronanyrkin heristystä. Kun yhteiskunta asetetaan tilannekuvaan ”hätätilalaki”, astuu kaiken ylle hallintokolmio, jonka kärkinä ovat: ”Pääministeri, Oikeuskansleri ja Triumviraati”. Hallintokolmio (TriAngel) esittää hätätilan julistamistarpeen eduskunnalle, joka myöntää hätätilalain käyttöönoton. Lain nojalla hallintokolmiolla on kaikki valta johtaa ja hallita, kunnes todetaan hätätilan päättyneen.

Demokratia toimii normaalioloissa, mutta on tilanteita, joissa demokratia ei toimi riittävällä voimalla ja nopeudella.

Kansan on aina pidettävä mahdollisuutensa tarttua valtikkaan voimallakin, mikäli kansalta ollaan valtaa riistämässä.

Hannu Valtonen

auktorisoitu saaristolaivuri