Muista aina liikenteessä

Nuoret, 18–24-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat vuosina 2015–2019 yhteensä 168 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 196 henkeä.

Määrä vastaa noin viidennestä kaikista viiden vuoden ajanjaksolla tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.

Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Onnettomuustietoinstituutin laatimasta OTI-nuorisoraportista.

Nuorten kuljettajien aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa menehtyneistä valtaosa, lähes 80 prosenttia, oli nuoria, tyypillisesti kuljettaja itse ja hänen kyydissään matkustaneet.

Kavereiden kanssa ajaminen korostuukin nuorilla selvästi vanhempia kuljettajia enemmän. Tämän takia yhdessä onnettomuudessa voi menehtyä useampia nuoria.

Yleisimpiä nuorten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ovat tieltä suistumiset ja nokkakolarit. Onnettomuuteen johtaa usein virhe ajoneuvon käsittelyssä.

Ajoneuvon käsittelyvirheissä on yleisimmin kyse siitä, että nuori kuljettaja tekee ohjausliikkeen liian myöhään tai liian voimakkaasti, jolloin hän menettää ajoneuvon hallinnan.

Hälyttävää tutkimustuloksissa oli se, että reilu kolmannes nuorista turmakuljettajista ajoi vähintään 0,5 promillen humalassa.

Kaikista henkilöautossa menehtyneistä 18–24-vuotiaista hieman yli puolet ei käyttänyt turvavyötä. Tutkijalautakuntien arvion mukaan heistä joka kolmas, 22 henkilöä, olisi voinut pelastua, jos turvavyö olisi ollut käytössä.

Usein kuolonkolarien taustalla on kuitenkin useita samanaikaisia riskitekijöitä.

Nuorista onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista joka neljäs ajoi päihtyneenä, vähintään 10 km/h ylinopeutta ja ilman turvavyötä.

Nuorten kuljettajien onnettomuuksien taustalla on usein myös erilaisia elämänhallintaan liittyviä haasteita, kuten päihdeongelmia.

Liikenne ei ole muusta elämästä erillinen saareke, joten ongelmia ennaltaehkäisevä työ kasvatuksen saralla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen.