Muistokirjoitus: Talousneuvos Matti Sonkkila

Laitilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Sonkkila (oik.) isännöimässä ministeri Erkki Tuomiojan vierailua 2000. Arkistokuva Länsi-Suomi

Talousneuvos, maanviljelijä Matti Mikael Sonkkila nukkui pois keskuudestamme 12.9.2020, 83 -vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Laitilan Salon kylässä 8.10.1936.

Hänen vanhempansa viljelivät Sonkkilan sukutilaa Laitilan Salon kylässä. Tila on ollut suvun omistuksessa 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Matti juurtui ja perehtyi maatilan arkeen lapsesta lähtien kolmen sisaruksensa kanssa. Perheen isän varhaisen kuoleman vuoksi tila siirtyi Matin hallintaan hänen ollessaan vasta 25-vuotias vuonna 1961. Sonkkilan tila sai näin ketjuunsa uuden lenkin Matin ja puoliso Tuulan jatkaessa sukupolvien perintöä. Tilanpidon alkamisen jälkeen Matin ja Tuulan perhe kasvoi kolmella lapsella, Salla, Sauli ja Riina. Tila on edelleen sukutilana ja sen pidosta vastaavat poika Sauli Sonkkila ja hänen puolisonsa Elina Rytsölä.

Matti Sonkkilan isännyyden alkaessa tilalla oli ajalle tyypillinen monipuolinen kotieläintalous. Matti oli tulevaisuuteen näkijä. Tämä on todettavissa niin oman tilan näkökulmasta katsottuna kuin niillä lukuisilla eri sektoreilla, joilla hän toimi luottamustoimissa. 1960-luvulla maataloudessa alettiin erikoistua. Sonkkilan tilalla erikoistuttiin sikatalouteen. Matti hankki itselleen monipuoliset tiedot ja taidot menestyksellisen tilan hoidon tueksi. Hän osallistui 1960-luvulla vuosittain järjestettyyn valtakunnalliseen Taidossa talonpito-kilpailuun voittaen kilpailun vuonna 1966. Koulutustaustaltaan Matti Sonkkila oli ajan hengen mukaisesti keskikoulun ja maamieskoulun käynyt isäntä. Sotilasarvoltaan hän oli alikersantti.

Maanviljelyksen ohella Matti Sonkkila oli aktiivisesti mukana Laitilan kaupungin kunnallispolitiikassa 1970-luvun vaihteesta lähtien Keskustapuolueen jäsenenä. Hänet valittiin Laitilan kunnanvaltuustoon ensimmäisen kerran vuonna 1981 ja valtuutettuna hän toimi yhtäjaksoisesti aina vuoden 2000 loppuun saakka. Valtuutettuna ollessaan Matti Sonkkila toimi kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 1985, yhteensä neljän valtuustokauden ajan joista viimeiset neljä vuotta kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuosina 1997-2000.

Hallituskauteen mahtui mm. Laitilan kunnan muuttuminen kaupungiksi, 1980-luvun lopun taloudellisen ylikuumenemisen aika, kuin myös 1990-luvun alkuvuosien talouslaman tuomien taloudellisten haasteiden selättäminen. Kaupungin omien toimien lisäksi Matti Sonkkilaan luotettiin myös kunnan edustajana useissa eri toimielimissä ja yhteisöissä.

Laitilalainen elinkeinoelämä ja sen aktiivinen kehittäminen olivat Matti Sonkkilalle läheisiä asioita. Vuonna 1967, tuolloin 31-vuotias nuori-isäntä, valittiin niin silloisen Laitilan Sähkö Oy:n, kuin myös Laitilan Osuuspankin hallintoneuvostojen jäseneksi. Vuodesta 1976 hän toimi Laitilan Sähkö Oy:n hallituksen jäsenenä ja vuodesta 1979 hallituksen puheenjohtajana aina vuoteen 2006 saakka. Matti Sonkkilan puheenjohtajakauden aikana Laitilan Sähkö Oy kasvoi Vakka-Suomen Voimaksi. Hän oli vahva paikallisen sähköyhtiön puolustaja ja tärkeä tekijä sille, että yhtiö on nykyisin vahva toimija sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Erityisen merkittävänä Matti Sonkkilan jämäkkä määrätietoisuus näyttäytyi 1990-luvulla, kun isompien toimijoiden nurkanvaltausyritykset johdonmukaisesti torjuttiin.

Laitilan Osuuspankin hallintoneuvostossa Matti Sonkkila jatkoi vuoteen 2000. Hänen pitkäaikaiseen luottamushenkilökauteensa osuvaa yhteiskunnan voimakasta muuttumista kuvaa hyvin se, että sähköyhtiön lisäksi myös Laitilan Osuuspankki muuttui fuusion kautta Vakka-Suomen Osuuspankiksi vuoden 2000 alusta.

Paikallisten elinkeinoelämän luottamustehtävien lisäksi Matti Sonkkila toimi myös valtakunnallisella tasolla. Maanviljelijänä ja sikatilallisena hänet valittiin LSO:n hallintoneuvostoon 1969. Hän toimi neuvoston jäsenenä aina vuoteen 1995 saakka, joista viimeiset viisi vuotta hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Ansioistaan yhteisten asioiden hoidossa Matti Sonkkilalle myönnettiin talousneuvoksen arvonimi vuonna 2004. Matin kanssa yhteistyötä tehneet luonnehtivat häntä luotettavaksi ja määrätietoiseksi päätöksentekijäksi, jolle ensiarvoisen tärkeää oli pitää kotiseudun ja Laitilan puolta.

Useiden toimielinten puheenjohtajana hänelle ominaista oli keskusteluttaa asioita kohti lopputulosta, äänestystilanteita välttäen. Erityisesti tiukan paikan tullen hänen jämäkkyytensä pääsi oikeuksiinsa ja kun päätökset oli saatu aikaan, pyörät laitettiin pyörimään ja asiat etenemään.

Matti Sonkkilaa kaipaamaan jäivät perheen ja sukulaisten lisäksi laaja ystävien joukko. Vahvan toimijan muisto elää pitkään.

Pekka Kuusisto

Laitilan Keskusta