Muutkin kuin mökkiläiset vastustavat

Eurajokelaisten kokoomusvaikuttajien mielipidekirjoituksessa (LS 30.10.) pistää silmään monta selkeää asiavirhettä. Niiden ansiosta lukijalle saattaa jäädä hyvin vääristynyt kuva koko Lemlahden tuulivoimahankkeesta ja poliitikkojen toiminnasta. Oikaistaan virheistä räikeimmät.

Heti ensimmäisessä kappaleessa on harmillinen ”lipsahdus”. Mielipiteen allekirjoittaneet valtuutetut, Maria Hollmén, Kristiina Isokorpi ja Emilia Syväsalmi, väittävät, että heidän 2.10. kannattamassaan valtuustoaloitteessa muka ”toivottiin kunnan mahdollistavan uusien energiamuotojen, kuten tuuli-, aalto- ja aurinkovoiman käyttöönoton kunnan alueella”.

Todellisuudessa aloitteessa ei ole ainuttakaan mainintaa aalto- tai aurinkoenergiasta. Lyhyt viittaus uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon saattaa kirjoittajien mielestä riittää verhoamaan aloitteen todellisen tarkoitusperän, siis Lemlahden tuulivoimalaitoksen rakentamisen. Muutenhan ”selvitykset” myös muista mainituista energiamuodoista olisi käynnistetty saman tien. Mitään sellaista ei ole näkynyt.

Valtuutetut haluavat myös antaa vaikutelman, että lähes ainoat voimalahankkeen vastustajat löytyvät Pinkjärven mökkiläisistä. Todellisuus on tässäkin toinen, kuten arvoisat kokoomuspoliitikot huomaisivat, mikäli vaivautuisivat jalkautumaan tavallisen kansan pariin. Esimerkiksi Lemlahdella, Kuivalahdella ja Peränkylässä vastustus on enemmän sääntö kuin poikkeus, ja se kasvaa koko ajan tietoisuuden lisääntyessä.

Tätä samaa vaikutelmaa valtuutetut pyrkivät vaalimaan lauseella ”...mökkiläisen ja kunnassa asuvan maanomistajan edut saattavat olla ristoriidassa”. Myös tässä jätetään tarkoituksellisesti huomioimatta paikallisten kuntalaisten vastustus, ja viritellään samalla sitä vastakkainasettelua, jota valtuutettujen julistuksen mukaan tulee juuri välttää.

Ja kun valtuutetut peräänkuuluttavat asiallista keskustelua, heidän olisi kohtuullisuuden nimissä hyvä itsekin osallistua siihen. Turhan monet puhelut ovat jääneet vastaamatta. Aivan liian monta sähköpostikysymystä on jäänyt ilman vastausta. Tämäkö on sitä ”uutta toimintakulttuuria”?

Ari Hiljanen, Päivi Virtanen, Markku Virtanen, Pekka Pohjola

Pro Lemlahti -liike