Naakkajahti ei ole sirkusta

Jami Jokinen kirjoitti (Länsi-Suomi 15.7.) kenties tarkoituksellisesti kärjistetysti metsästyksestä ja siihen liittyvästä somenäkyvyydestä. Kolumnissa oli esimerkkinä 1.8. MTK:n tuottajaliittojen ideoima naakkajahti ja siihen liittyvä arvonta.

Naakkajahdissa ei ole kyse sirkuksesta eikä karnevaalitapahtumasta, vaan kannanhoidosta eli metsästyksestä, joka järjestetään viljelijöiden ja paikallisten metsästäjien ja metsästysseurojen kanssa.

Kuten Jokinenkin kirjoitti, on ymmärrettävää, että sellaisia eläinkantoja rajoitetaan, joista aiheutuu haittaa elinkeinolle.

Naakka onkin yleistynyt viime vuosina voimakkaasti ja samalla ovat lisääntyneet sen maataloudelle aiheuttamat vahingot ja haitat.

Naakat muun muassa aiheuttavat satotappioita ja ulostavat tuotantotiloihin lisäten tautiriskiä. Naakkajahdin tarkoituksena on rajoittaa naakkakantaa, jotta viljelijöiden elinkeino ei kärsisi kohtuuttomasti naakkojen aiheuttamista tuhoista. Viljelijöillä, kuten muillakin, on oikeus suojella elinkeinoaan.

Jokinen mainitsi, että myös ne metsästäjät ovat haastettu naakkajahtiin, ”joilla ei ole mitään henkilökohtaista yhteyttä naakkojen aiheuttamiin haittoihin”.

Syy miksi metsästäjiä pyydetään mukaan, on se, että kaikilla tiloilla ei välttämättä ole omaa asetta ja osaamista metsästykseen.

On turvallisempaa, että metsästyksen hoitaa ammattilainen eli metsästäjä.

Samalla voidaan myös kehittää maanomistajien ja metsästäjien välistä yhteistyötä, jolle on muuttuneessa toimintaympäristössä aito tarve.

Kolumnissa tuotiin esille eritoten tapahtuman yhteydessä oleva arvonta ja kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa.

On totta, että naakkajahdin yhteydessä on Facebook-arvonta ja pyydämme ihmisiä jakamaan kuvia naakkajahdista.

Kuvien avulla saamme paremmin tietoomme, missä metsästystä on tapahtunut.

Toivomme kuitenkin kuvia nimenomaan yhteistyöstä metsästäjien ja viljelijöiden välillä sekä tapahtumista, ei kuolleista linnuista.

Arvonnan tarkoituksena puolestaan on kannustaa yhteistyöhön ja näyttää arvostuksemme metsästäjien osaamiselle.

Haluamme, että naakkakantaa rajoitetaan laillisesti ja turvallisesti. Olemme saaneet asiasta positiivista palautetta, ja jäsenistö pitää tärkeänä, että asia on nostettu esiin.

Anna-Kaisa Jaakkola

MTK-Satakunnan toiminnanjohtaja