Nainen kurkkusalaatissa - minä aion olla yksi heistä

Joka vuosi armeijan vihreisiin astuu noin 20 000 henkilöä, joista noin 1 000 on naisia, ja minä aion olla yksi heistä. Sotilaallista puolustusta vaativan tilanteen sattuessa naiset voivat suojella kotimaataan yhtä hyvin kuin miehetkin. Miksi jäädä kotiin, kun voi olla rintamalla taistelemassa?

Suomessa miehille asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittaminen on pakollista. 1.4.1995 Suomessa tuli voimaan laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Tämän lain tultua voimaan kaikki halukkaat ja terveydeltään kykenevät 18-29-vuotiaat naiset, jotka ovat Suomen kansalaisia, saavat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.

On myös pohdittu, pitäisikö Suomeen tulla tasa-arvoinen asevelvollisuus. Tämä idea ei kuitenkaan minusta ole hyvä, koska silloin hyvien varusmiesten taidot voisivat jäädä näkymättömiksi, kun varusiehiä olisi niin paljon. Toki vaihtoehtona naisille voisi tulla oma pakollinen koulutus.

Mielestäni naisten vapaaehtoinen asepalvelus on erittäin hyvä asia, sillä sen myötä naiset saavat uuden kokemuksen. Naiset suorittavat asepalveluksen vapaaehtoisesti, joten yleensä naiset ovat hyvin motivoituneita ja pääsevät jopa johtajakoulutukseen asti.

Vuonna 2020 ylittyi 10 000 reserviin koulutetun naisen raja. Yhtä hyvin kuin miehet myös naiset voivat jäädä töihin Puolustusvoimiin esimerkiksi kouluttajaksi. Sukupuoli ei katso kouluttajan pätevyyttä.

Joillakin ihmisillä on kuitenkin kielteinen asenne naisten palvelusta kohtaan. Naiset saattavat kuulla palveluksen aikana muilta varusmiehiltä alentavia kommentteja liittyen heidän palvelukseensa. Kielteinen asenne voi olla lähtöisin kasvatuksesta tai pelosta.

Kotona on voitu opettaa hyvin vahvat miesten ja naisten roolit, joista pitäisi kuitenkin osata päästää irti, sillä ne eivät sovellu enää nykymaailmaan. Naisille saatetaan puhua alentavasti, sillä miespuoliset varusmiehet saattavat pelätä naisten suoriutuvan itseään paremmin, jolloin omaa itsetuntoa yritetään kohottaa painamalla muita alas.

Naiset saavat kasarmilta oman tuvan, jossa on vain naisia. Olen tämän kannalla, sillä tuvissa varusmiesten välille syntyy tiivis yhteishenki. Puolustusvoimissa muutamissa prikaateissa on kuitenkin ollut kokeiluna yhteistuvat. Tämäkin voi olla hyvä vaihtoehto, koska yhteistuvat voivat vähentää miespuolisten varusmiehien kielteistä asennetta palvelusta suorittavia naisia kohtaan. Myös ahdistelun määrä voi vähentyä, kun miesten ja naisten välinen yhteishenki kasvaa.

Suomessa asepalvelus on pakollinen miehille, joten myös varusteet ovat tarkoitettu miehille. Varusmiesten päivärahaa naiset saavat hieman miehiä enemmän, koska esimerkiksi naisille tarpeellisia hygieniavälineitä ei varuskunnissa tarjota, vaan naiset joutuvat itse ostamaan ne. Minusta tämä on oikeudenmukaista, koska summa ei ole edes iso.

Nainen, joka aikoo pukeutua kurkkusalaattiin