Naistenpäivän mietteitä: kunta on naisen paras ystävä

Maanantaina vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Sen vietto on lähtöisin 1900-luvun alkuvuosilta Yhdysvaltain työväenliikkeen piiristä. Vuonna 1975 Yhdistyneet Kansakunnat julisti maaliskuun kahdeksannen naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päiväksi.

Suomeen saatiin yleinen äänioikeus vuonna 1906 ja seuraavana vuonna maan ensimmäisen eduskunnan vaaleihin saivat osallistua kaikki, niin naiset kuin miehet. Siis lähes kaikki – mm. köyhäinhoidon piirissä olevilta valtiollisten vaalien äänioikeus evättiin vuoteen 1944 asti ja erityyppisten ”irtolaisuuksien” perusteella vuoteen 1972 asti.

Suomi ei ollut, kuten toisinaan kuulee sanottavan, ensimmäinen naisille äänioikeuden myöntänyt maa; edellä olivat Uusi Seelanti ja Australia. Kaikille kolmelle oli yhteistä, että ne eivät olleet itsenäisiä valtioita, vaan imperiumien (Britannian, Venäjän) irti pyristeleviä reuna-alueita.

Paikallispäättäjiä suomalaiset pääsivät valitsemaan tasa-arvoisesti vasta 13 vuotta myöhemmin. Eduskunta kyllä hyväksyi yhtäläisen kunnallisen äänioikeuden jo vuonna 1908, mutta senaatin jarrutuksen ja venäläistämispolitiikan vuoksi keisari jätti lain vahvistamatta.

Tasa-arvon ulkopuolelle jäivät tasapuolisesti niin naisten kuin miestenkin suuri enemmistö, kun kunnallisvaltuutettuja äänestettiin maksettujen verojen mukaan. Lait saatiin etenemään vasta kun eduskunta 15.11.1917, Venäjän lokakuun vallankumouksen jälkeen, julistautui korkeimman vallan haltijaksi. Jo seuraavana päivänä eduskunta päätti vahvistaa ja julkaista kunnallislait, kunnallisen vaalilain ja lain kunnallisesta kansanäänestyksestä.

Paikallisdemokratian puutteellisuus vaikutti ehkä ratkaisevasti siihen vastakkainasettelun kärjistymiseen, joka ajoi kansan kahtia, nostatti kapinamieltä ja johti sisällissotaan. Vasta vuonna 1919 valittiin ensimmäinen itsenäisen Suomen eduskunta ja 1920 kunnallisvaltuustot ensi kerran tasa-arvoisesti.

Kuntavaalit ovat taas kohta. On hyvä tietää ja muistaa, että tämän omien lähiasioitten tasa-arvoisen hoitamisen historia on vasta sata vuotta vanha.

On viisaasti sanottu, että kunta on naisen paras ystävä. Kunnallispalvelut pitävät huolta, ovat turvaa, varmuutta, arkea.
Naistenpäivä on 8. maaliskuuta, huomaavaisuutta. 

Tuomo Grundström (vas.)