Nato toteuttaa YK:n peruskirjaa

Lähestyn Natoa koskevaa kansalaiskeskustelua. Me ihmettelemme, minkä takia Suomen ja Ruotsin kansalaisten enemmistö ja työväenpuolueet hyväksyvät Naton.

Natolla on mielenkiintoinen historia. Se perustettiin toisen maailmansodan jälkeen 4.4.1949 Washingtonissa. Nato on demokraattisten maiden Yhdysvaltojen, Britannian, Ranskan ynnä muiden luomus. Tällä hetkellä Natossa on 30 varsinaista jäsentä. Kumppanimaihin kuuluvat Suomi ja Ruotsi.

Venäjä hyökkäsi väkivaltaisesti toiseen kumppanuus maahan Ukrainaan. Tämä on osasyy Suomen ja Ruotsin kansalaisten myötämieliseen asenteeseen puolustusliitto Natoa kohtaan.

Naton perustamisessa sekä toiminnassa eri maitten työväenpuolueilla oli ja on merkittävä rooli. Yksi keskeisistä henkilöistä oli mm. Britannian pitkäaikainen pääministeri, työväenpuolueen Clement Atlee. Tällä hetkellä Naton pääsihteerinä on entinen Norjan työväenpuolueeseen kuulunut Jens Stoltenberg.

Länsi-Saksa liittyi Natoon 1955. Tämä johti Neuvostoliiton johdolla Varsovanliiton perustamiseen 1955.

Naton päätehtävä on turvata jäsentensä demokratia, yksilön vapaudet, oikeusvaltio, kiistojen rauhanomainen ratkaisu – tai viime kädessä sotilaallinen. Naton kova ydin on sopimuksen artikla viisi, jossa osallistujat sitoutuvat siihen että hyökkäys jotain jäsenmaata vastaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita vastaan.

Silloin jokainen jäsenmaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51:n artiklan sallimin oikeuksin puolustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata omakohtaisesti ja muiden jäsenmaiden kanssa. Sopimuskohta oli määritelty niin, että jos Neuvostoliitto (Venäjä) hyökkäisi Yhdysvaltain eurooppalaisia liittolaisia vastaan, se tulkitaan hyökkäykseksi Yhdysvaltoja vastaan.

Naton kansalliset puolustusmenotavoitteet on 2 prosenttia bkt:sta. Naton neuvostossa päätökset on tehtävä yksimielisesti. Äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Puolustusyhteistyön viides artikla takaa puolustuksen vain Naton täysjäsenille.

Nato puolustaa jäsentensä turvallisuutta ja vapautta, poliittista koskemattomuutta. Nato ei ole hyökkäävä vaan puolustava järjestö.

.Naton päätehtävä on turvata jäsentensä demokratia, yksilön vapaudet, oikeusvaltio, kiistojen rauhanomainen ratkaisu – tai viime kädessä sotilaallinen..

Markku Palonen