Nuorison oikeutettu ilmastokapina

Tänä keväänä on eduskunnan portailla ollut erityisen vilkasta. Syy tähän on Greta Thunbergin innoittamien koululaisten ilmastolakkoilusta. Koululaiset lakkoilevat ja osoittavat mieltään, koska päättäjät eivät heidän mielestään tee riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tiistaina julkaistussa, suomalaisnuorten asenteita ja arvoja mittaavassa nuorisobarometrissa yli kolme neljästä vastaajasta koki ilmastomuutoksen aiheuttavan melko paljon tai erittäin paljon epävarmuutta tai turvattomuutta. Nuoret ymmärtävät, kuinka laaja-alaiset seuraukset ilmastonmuutoksella todella on; ei ole kyse vain siitä, että kesät täällä pohjoisessa muuttuvat polttavan kuumiksi, vaan siitä, miten ilmastonmuutos aiheuttaa kansainvälistä epäjärjestystä, kuten ilmastopakolaisuutta, köyhyyttä ja konflikteja.

Jokaisen olisi hyvä tiedostaa, että ilmastolakkoilun tavoitteena ei ole hankkia tekosyytä olla pois joskus hieman puuduttaviltakin tuntuvilta oppitunneilta. Kyse on aidosta huolesta. Kyse on kansalaisyhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeästä osallistuvasta demokratiasta. Historia on näyttänyt, miten vallitsevia yhteiskuntarakenteita ja -arvoja kyseenalaistetuilla mielenosoituksilla, lakoilla ja protesteilla on ärsytetty päättäjiä - ja lopulta saatu aikaan muutos. Muutosta nuoretkin vaativat. Muutosta, joka turvaa heidän tulevaisuutensa.

Mitä päättäjien sitten pitäisi tehdä, jotta nuoret saadaan perjantaisin eduskuntatalon portailta takaisin koulun penkille? Vastaus on yksinkertainen: kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Lakkoilevia nuoria tuskini kiinnostaa jatkuvan talouskasvun tavoittelu tai ihmisen oikeus yksityisautoon, heitä kiinnostaa oikeus omaan tulevaisuuteensa.

Vaalikentillä on jo nyt nähty paljon vastakkainasettelua: ympäristöarvot vastaan oikeus autoiluun. Miksi? Viesti nuorilta on niin selvä, että sen sivuuttaminen on hyvin lyhytnäköistä ja suorastaan tökeröä. Onko etujärjestöjen asian ajaminen siis puolueille niin paljon tärkeämpää kuin nuorten hyvinvointi ja ilmastoahdistuksen vähentäminen?

Nuorilla on siis täysi oikeus ilmastokapinaansa. Koulunkäyntiin ja jatko-opiskeluun löytyy varmasti uutta intoa kunhan tulevaisuus näyttää valoisammalta, eikä selviytymistaistelulta lyhytnäköisen ilmastopolitiikan takia.

Marianna Hanni (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Verna Ala-Olla

lukiolainen