Nuorisotyön ammattilaiset viitoittavat tietä tulevaisuuteen

Ammattiaikuisten päivää vietettiin nyt toista kertaa. Teemapäivä ajoittuu koulujen päättäjäisviikonlopun perjantaihin, joka tänä vuonna oli 3. kesäkuuta.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla. Nyt onkin myös kuntien ja seurakuntien aika panostaa nuorisotyön eri toimintoihin ja työmuotoihin. Nimenomaan nuorten parissa tehtävällä pitkäjänteisellä inhimillisellä työllä, yhdessä tekemisellä ja elämänhallinnan ohjaamisella taataan turvalliset lähtökohdat joskus kuoppaisella polulla aikuisuuteen.

Tämän huipputärkeän hyvinvointityön paras asiantuntijuus ja osaaminen löytyy nuorisotyön ammattilaisilta. Nuorisotyön odotetaan vastaavan monenlaisiin haasteisiin, ja alan resursseihin ja palkkaukseen toivoisikin huomattavasti enemmän panostusta.

Nuorisotyön ammattilaisia voisi kuvailla monilla eri sanoin: he ovat aidosti välittäviä aikuisia, vastuullisia, luotettavia, ennakkoluulottomia, ymmärtäviä ja kärsivällisiä. Nuorisotyön keskiössä on aina nuori, joka on itsessään arvokas yksilö ajatuksineen, tunteineen ja ominaisuuksineen.

Nuorisotyössä välitetään kaikista nuorista, kaikesta nuorissa ja nuorten kaikista kiinnostuksenkohteista. Tärkeänä tavoitteena on ohjata nuoria välittämään itsestään, toisistaan ja elinympäristöstään. Nuorisotyöntekijät tekevät työtään nuorten keskuudessa ja suuntaavat sinne, missä nuoretkin ovat. Samalla he tarjoavat turvallisen ja luotettavan aikuiskontaktin.

Sanna Pihakivi

Ammattialatoiminnan asiantuntija, kasvatus- ja ohjausala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL