Nuorten kuolonkolarit laskusuunnassa

Tämän vuoden aikana on uutisoitu lukuisista 17-vuotiaiden hurjasteluista liikenteessä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan ennakkotiedot kertovat kuitenkin, että alle 25-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien kuolonkolarien määrä on tänä vuonna ollut ennätyksellisen pieni.

Tammi–elokuussa Suomessa tapahtui yhteensä 155 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista kuusi tapahtui Satakunnassa ja niissä menehtyi seitsemän henkilöä.

Alle 25-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat kyseisenä aikana 20 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta.

Nuorten kuljettajien osalta liikenneturvallisuuden kehitys näyttää siis ainakin tämän vuoden osalta myönteiseltä.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta nuorten onnettomuusriski on kuitenkin yhä muita ikäryhmiä suurempi.

Tieliikenteessä menehtyneistä 15–24-vuotiaita on lähes viidennes ja loukkaantuneista lähes kolmannes. Nuorten kuljettajien kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Eniten nuoria kuolee henkilöauton kuljettajina ja matkustajina.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa tulisikin huomioida, että tienkäyttäjät tekevät aina virheitä.

Vaikka järjestelmän tulisi lähtökohtaisesti huolehtia, etteivät nämä virheet johda kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, nollaonnettomuustilanteeseen pääsy lienee kuitenkin vain toiveajattelua.

Nuorten kuljettajien onnettomuusriski pienenee parhaiten lähinnä ajokokemuksen ja iän karttuessa.

Poikkeuksellinen koronavuosi on jättänyt jälkensä lähes kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa. Onnettomuuksien lukumäärissä korona ei kuitenkaan ole näkynyt.

Sen sijaan onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet riskitekijät eivät ole vielä tiedossa.

Näin ollen vielä ei voida arvioida, missä määrin koronavirukseen liittyvät poikkeusolot ovat mahdollisesti vaikuttaneet onnettomuuksien syntyyn.

”Onnettomuusriski pienenee lähinnä ajokokemuksen ja iän karttuessa.”