Nuorten osallisuutta kannattaisi yhä lisätä

Rauma paransi otetaan lasten ja nuorten perinteisen kuulemispäivän järjestelyissä. Ensinnäkin osallistuvien aikuisten määrä kasvoi aiemmasta.

Päivä oli myös entistä paremmin rakennettu ja teemoitettu. Nyt keskityttiin konkreettisiin aiheisiin ja kokoonnuttiin ideoimaan ryhmissä samojen pöytien ääreen.

Osallistamisen eteen kannattaa nähdä vaivaa jatkossakin ja jalostaa aktivoimista entisestään.

Tärkeää on, että kaupungin nuorille tulee tunne kuulluksi tulemisesta. Hyviä ideoita kun on muillakin kuin varttuneilla.

Esimerkiksi uuden uimahallin ja Karin kentän kohdalla kuulemispäivän ideasato oli oivallista ja niiden keruukin osui oikeaan aikaan, suunnitteluvaiheeseen.

Lapset ja nuoret ovat uimahallilla suuri käyttäjäkunta ja sitä paitsi erityisryhmä, jolla on omia toiveitaan ja tarpeitaan.

Eräs keino osallistaa on lisätä nuorten valtaa rahapäätöksissä. Se voisi tapahtua esimerkiksi korvamerkitsemällä tietty summa nuorten itse valitsemiin kohteisiin.

Tuskin mikään vihkii poliittisen päätöksenteon saloihin yhtä tehokkaasti kuin rahanjako. On neuvoteltava muiden kanssa, on haettava kannatusta sekä osattava priorisoida – ja tarpeen mukaan myös luovuttava kannatuksen puutteessa.

Hyvänä voi pitää myös ehdotusta nuorisovaltuuston ja kaupunginhallituksen keskinäisen yhteydenpidon tiivistämisestä. Näin tieto kulkee parhaiten ja henkilöt tulevat tutuiksi puolin ja toisin.

Kun opit on ammennettu esimerkiksi nuorisovaltuustossa, saatu kokemus ja kerätty into ja rohkeus toivon mukaan kannustavat jatkamaan: hakeutumaan ehdolle kuntavaaleissa, sitoutumaan valiokuntiin ja ehkä nousemaan valtuustoon.

Kun tuoreet ja raikkaat ideat saavuttavat päätöksenteon, koituvat ne koko kaupungin eduksi. Aina ennenkin -mentaliteetti edustaa juuri sitä, mistä pitää pyristellä eroon, jotta Rauman tarina saavuttaa tavoitteensa.

”Eräs keino on lisätä nuorten valtaa rahapäätöksissä. ”