Nuorten pahoinvointiin on puututtava

Tulevaisuutemme hyvinvointi on lasten ja nuorten käsissä. Lapset ja nuoret vaikuttavat keskeisellä tavalla siihen, miten Suomi menestyy yhteiskuntana ja miten esimerkiksi ikäihmisistä huolehditaan. Kun nuorten mielenterveys ja jaksaminen ovat vaakalaudalla, kuva tulevaisuudesta on valitettavan synkkä.

Kaikki nuoret eivät voi pahoin, iso osa heistä pärjää edelleen hienosti, mutta yksikin pitkäaikaisesti syrjäytyvä maksaa yhteiskunnalle paljon.

”Yksikin pitkäaikaisesti syrjäytyvä maksaa yhteiskunnalle paljon.”

Masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsii yhä useampi. Erilaiset mielenterveyden ongelmat vievät liian monta nuorta sivuun työelämästä ja uhkaavat elämänhallintaa. Nuorten pahoinvointi on ongelma, johon on puututtava tarmolla ja ajoissa.

Ennaltaehkäisevät toimet ovat avainasemassa. Kouluissa voimme opettaa nuorille keskeisiä mielenterveystaitoja. Arjessa voimme jokainen osoittaa, että arvostamme nuoria yksilöinä.

Yhteiskunnan pitää keskittyä siihen, että perheet, lapset ja nuoret, pääsevät paremmin varhaisen tuen piiriin. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava, palvelut on tuotava lähelle nuoria.

Ei riitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat hyvinvointialueet saatiin perustettua Satakuntaan ja muualle Suomeen. Niiden pitää myös onnistua järjestämään asioita kuntoon. Siihen tarvitaan resursseja, yhteistyötä ja osaavaa henkilöstöä. Puututaan nuorten pahoinvointiin ja pysäytetään akuutti mielenterveyskriisi.

On aika toimia.

Marja Vaitomaa

Eduskuntavaaliehdokas (kesk.), opettaja, aluevaltuutettu sekä Satakunnan hyvinvointialueen Lapset, nuoret ja perheet -lautakunnan puheenjohtaja