Nuoruus on puute, joka korjautuu iän myötä

Tosiasia, joka tässä elämässä on meille kaikille tasapuolista, on se, että kaikki vanhenemme päivä päivältä. Hyvä suomalainen elintaso ja terveydenhuolto sekä tietoisuus omaan terveyteen vaikuttavista asioista mahdollistavat hyvän vanhuuden ja vanhuusiän pitenemisen. Tämä tuo omat haasteensa yksilölle itselleen sekä yhteiskunnalle. Suurin virhe, jonka päättäjät voivat tehdä, on nähdä ikääntyminen ongelmana ja ikääntyvä väestö rasitteena. Tämä ajatusmalli tulisi yhteiskunnassa muuttaa. Ikääntyvä väestö, vanhukset, ”seniorikansalaiset” voivat olla myös monella tavalla voimavara, valtti, suuri plussa, megatrendi yhteiskunnassa. Iäkkäät ansaitsevat ehdottomasti jotain muuta kuin ongelmapuhetta.

Yksilöllä, vaikka ikää tuleekin, ruumiillisten ja henkisten voimavarojen heikentyessä, tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Varautuminen vanhuuteen koskettaa meitä kaikkia. Varautumista voi olla hoitotestamentin laatiminen ja toiveidensa ylös kirjaaminen muiden tietoisuuteen, mutta myös paljon muuta. ”Varaudu vanhuuteen” -vanhustenviikon teema, on vahva ja myönteinen viesti, heräte työelämässä oleville, sekä eläkepäiviä viettäville. Ikäihmisten joukko ei ole homogeeninen joukko.

Yksilöiden elämäntilanteet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia ja tämä on otettava huomioon vanhustyössä ja -palvelujen kehittämisessä. Palvelujen tulee edistää ikäihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, huomioiden kaikki hänen osa-alueensa. Jokaisella ikäihmisellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin ja saada äänensä kuuluville. Ikäihmisten neuvosto, eläkeläisyhdistykset ja muut yhteisöt ovat merkittävä kanava vanhusten äänen kuuluville saamisessa. Ikäihmisiä ei saa ulkoistaa selviytymään, pärjäämään yksin.

Rauman kaupunki on julkaissut Vahva ja Vakaa Rauma talousohjelman säästöineen. Tulevaisuus näyttää, että Rauman seudulla vanhuusväestö tulee kasvamaan ja lapsilukumäärä laskemaan. Nyt säästöt koskettavat juuri tätä herkintä aluetta yhteiskunnassamme. Miksi aina tämä joukko on säästöjen kohteena?

Koulujen lakkauttaminen on ollut hyvin tapetilla, syystäkin. Otsikoissa ei juurikaan ole näkynyt, miten vanhuspalveluista voidaan säästää juuri nyt, kun vanhusväestö kasvaa entisestään. Kunnan päätöksentekoon on löydyttävä keino, jolla taataan ikäihmisille heille kuuluva palvelujen saatavuus, ilman, että yksilön henkilökohtaiset kustannukset nousevat pilviin. Lisäksi jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistaa itsensä liikunnan ja hyvinvoinnin pariin. Kuntoutuspalvelut ovat yksi osa-alue, johon vanhuspalveluissa tulee tulevaisuudessa satsata.

Ikäihmisten neuvosto seuraa esityksensä ”Senioripassi” etenemistä kaupungin budjetissa käytännön toteutukseen saakka. ”Senioripassi” tarkoitus on motivoida ja aktivoida ikäihmisiä liikkumaan, käyttämään monipuolisia kuntoilun ja kulttuurin sekä sosiaalisen yhdessä olon mahdollisuuksia.

Ikäihmisten aktiivisuus yhteiskunnallisesti on hyvin merkittävää. He ovat vastuunkantajia yhteiskunnallisesti, osallistumalla ja auttamalla lapsenlapsiaan sekä pitämällä läheisistään huolta. Lisäksi vertaistukena toimiminen on hyvin palkitsevaa. Miettimisen paikka on myös se, että moni luottamustoimielin voisi jäädä vaille päätösvaltaa, mikäli kaikki yli 65-vuotiaat jäisivät pois. Moni hallintoneuvostot jäisi toimintakyvyttömäksi ilman ikäihmisiä.

Eläkeläisjärjestöissä, -yhdistyksissä ja vanhusneuvostoissa on valtaisa määrä vanhuuden ja ikääntymisen asiantuntijoita. Näkyvyys ja ikäihmisten osallistaminen tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää. Hyödyntäkää tietoamme, taitoamme ja kokemustamme päätöksissänne, jotta saamme hyvän vanhuuden, koska olemme sen ansainneet!

Ikäihmisten neuvosto