Nykykirkon hengellinen tila

Murheellisena olen seurannut nykykirkon tilaa, joka on mielestäni aika lohduton. Organisaation pyörittämiseen menee suurin osa ajasta. On kokouksia, toimikuntia ja lausuntokierroksia, jotka eivät johda juuri mihinkään muuhun kuin loputtomaan kiistelyyn.

Tällainen toiminta ei ole sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Eli sitä, miten ihminen voisi pelastua.

Pappien tehtävänä on opettaa ja julistaa Jumalan tahdon mukaista sanomaa, joka on Raamatussa ilmoitettu. Tämä ei toteudu, jos tasa-arvon nimissä vihitään samaa sukupuolta olevia pareja.

Käsitykseni mukaan suurin osa suomalaisista ei tätä tasa-arvoista avioliittomallia hyväksy.

Usein kuulee sanottavan samaa sukupuolta olevien avioliiton perustuvan suureen rakkauteen. Mutta Raamatun mukaan tähän johtaa vääristynyt himo. Rakkauden kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

Kirkko alttareineen on pyhä paikka, joka on tarkoitettu pyhän sanan julistamiseen ja muihin kir- kollisiin toimituksiin. Samaa suku- puolta olevien vihkiminen ei missään tapauksessa näihin kuulu.

Jos joku välttämättä haluaa avioliiton satamaan samaa sukupuolta olevan kanssa, niin Suomessa on runsaasti rakennustilaa tällaista varten.

Antti Esala