Nyt tarvitaan yleislääkäreitä

Päivystysten keskittämisen seurauksena päivystämisestä on tullut lääkäreille raskasta. Tilanne on ollut omiaan vähentämään päivystyksiin hakeutuvien lääkärien määrää entisestään myös Satakunnassa.

Lääkärien päivystyshaluttomuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Jo vuonna 2012 Lääkäriliiton työmarkkinatutkimuksesta ilmeni, että 52 prosenttia lääkäreistä ei haluaisi päivystää lainkaan. Tilanne on 10 vuodessa edelleen pahentunut.

Päivystys on lääkärin työtä perinteisimmillään. Päivystyksen toimivuus ja kokeneiden päivystäjien riittävyys on keskeistä niin potilaan kuin koko terveydenhoitojärjestelmän kannalta.

Jotta tulevaisuudessa olisi päivystäviä lääkäreitä, on päivystysolosuhteisiin kiinnitettävä ensisijaisesti huomiota. Erityisesti jaksamista tukevia päivystysmalleja tulisi kehittää ja kokeilla ennakkoluulottomasti.

Yleislääketieteen päivystyksiä on Suomessa keskitetty runsaasti keskussairaaloiden yhteyteen. Näiden yhteispäivystysten mukana päivystyksestä on tullut lähinnä muiden terveydenhoitotoimijoiden varaventtiilejä. Kiireettömät sairaustapaukset ruuhkauttavat päivystykset ja viivyttävät kiireellistä hoitoa tarvitsevien hoidon aloitusta.

Suurin osa yhteispäivystykseen hakeutuvista potilaista hyötyisi siitä, että he saisivat hoitoa oman alueen yleislääkäriltä. Terveyskeskus, joka toimii vain virka-aikaan, ei tätä tarvetta palvele.

Kunnilla ei kuitenkaan ole rahaa tarjota ympärivuorokautista palvelua, eikä pienien paikkakuntien terveyskeskuksiin saada lääkäreitä edes rahalla.

Lääkäreiden työkulttuurissa on myös tapahtunut muutosta. Nuoret lääkärit arvottavat vapaa-aikansa korkeammalle kuin ennen. Vapaa-aikaa halutaan myös viettää perheen kanssa silloin, kun heillä sitä on.

Lisäksi Suomessa on satsattu paljon erikoissairaanhoitoon. Lääkärit erikoistuvat mielellään jollekin suppealle erikoisalalle. Sen sijaan terveyskeskuksiin tarvittavia yleislääkäreitä ei tule työmarkkinoille riittävästi.

Tilanteen ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä helppoa mallia. Mutta jos terveyskeskuksiin saataisiin lisää lääkäreitä, näkyisi se paineen helpottumisena myös päivystysten ja kiirevastaanottojen tiskeillä – ainakin pidemmällä aikavälillä.