Odotukset ovat totutun korkealla

Rauma siirtyi tällä viikolla uuteen aikaan, kun kaupungin johtoon astui uusi kaupunginjohtaja. Odotukset Johanna Luukkosta kohtaan ovat korkealla, mutta niin ne olivat hänen edeltäjäänsäkin Kari Koskea kohtaan.

Pikkukaupungissa kaupunginjohtaja on ensimmäisenä tikunnokassa, koska kaupungintalon tekemisiä ja tekemättä jättämisiä seurataan tarkalla silmällä.

Tämän tulee todennäköisesti myös uusi Rauma-laivan kapteeni huomaamaan.

Toisaalta Luukkonen itse on myös kannustanut kaupunkilaisia yhteydenpitoon ja kertonut arvostavansa asiallisia kontaktinottoja. Tätä edesauttanee se, että Rauma saa nyt ensimmäisen somettavan kaupunginjohtajansa.

Erityisesti omalla kaupunginjohtajan Facebook-kanavallaan hän lupaa kertoa työstään ja parantaa vuorovaikutusta. Kaupunkilaisia tämä aktiivisuus hyödyttää sikäli, että kaupungin keulakuvan liikkeistä on aiempaa helpompi pysyä perillä.

Kenties yhteyksien ottaminen ja omien näkemysten esille tuominen on jatkossa kaupunkilaisten mielestä entistäkin sujuvampaa. Hedelmällisestä ja rakentavasta vuoropuhelusta hyötyy koko kaupunki.

Aika näyttää, minkälaiseksi Luukkosen rooli muutoin Rauman peräsimessä muodostuu.

Kari Kosken aika Raumalla painottui leimallisesti elinkeinohankkeisiin ja niiden edistämiseen. Se oli Raumalla uutta kaupunginjohtajan tehtävässä, ja siinä Koski myös onnistui. Johtoajatuksena on ollut, että kun seudun yrityksillä menee hyvin, menee myös koko kaupungilla ja sen asukkailla hyvin.

Elinvoiman merkitystä on painottanut myös Johanna Luukkonen ja korostanut yritysten, kaupungin ja kaupunkilaisten välistä vuoropuhelua. On siis oletettavissa, että Kosken aloittama linja jatkuu Raumalla.

Toisaalta uusi kaupunginjohtaja on myös tuonut esiin, että kaupunkia ei voi johtaa pelkkä elinkeinoelämä lähtökohtanaan.

Siksi on lupa odottaa, että myös niin sanottuun sisäpolitiikkaan eli hallintoon ja kaupungin sisäiseen johtamiseen riittää intoa ja mielenkiintoa.

”Rauma saa ensimmäisen somettavan kaupunginjohtajansa.”