OKL:n varhaiskasvatuksen edustajat vastasivat mielipidekirjoituksiin

Länsi-Suomen verkossa on julkaistu kaksi pitkähköä mielipidekirjoitusta varhaiskasvatuksesta sekä pitkä vastaus esitettyihin väitteisiin.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Matias Sillanmäki ja vaikuttamisen asiantuntija Jukka-Pekka Salmela kirjoittivat, että varhaiskasvatuksessa on itse aiheutettu henkilöstöpula (LS verkko 30.10.).

”Päättäjille haluamme vain sanoa, että varhaiskasvatuksen opettajapulaan on yksinkertainen ratkaisu: palauttaa sosionomeille oikeus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin! Kaikki muut ratkaisut ovat liian hitaita ja jättää lapset kärsijän rooliin”, esittivät Sillanmäki ja Salmela.

Kirjoittajien mukaan ”pulaa on tällä hetkellä juuri opettajakoulutuksen käynneistä, koska tämä vain yliopiston etua ajava lakimuutos 2018 on mennyt läpi ja korkeakoulutettujen sosionomien asemaa heikennettiin vasten varhaiskasvatuksen tarpeita”.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kirjoitti, ettei varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa ratkaista ilman rahaa (LS verkko 31.10.).

Paavolan mukaan ”viesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajilta on ollut karu: hoitajat kelpaavat nyt tekemään opettajan sijaisuuksia, mutta motivaatiota heikentää se, että vain varhaiskasvatuksen opettajia halutaan alalle lisää”.

Superin mielestä kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista olisi, että alle 3-vuotiaiden lapsiryhmissä kolmesta kasvattajasta kaksi olisi lastenhoitajia ja yksi opettaja – eikä toisinpäin kuten nyt on tavoitteena.

Professori Inkeri Ruohonen ja kuusitoista muuta Turun yliopiston OKL:n varhaiskasvatuksen edustajaa vastasi edellä esitettyihin näkemyksiin (LS verkko 3.11.).

He toteavat muun muassa, ”ettei sosionomien koulutuksella ole ratkaistu varhaiskasvatuksen opettajien pulaa tähänkään asti, eikä niin kuulukaan tehdä”.

OKL:n edustajien mielestä ”varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan erityisesti myös alle 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmissä”.

Kirjoittajajoukko sanoo arvostavansa sosionomien koulutusta, mutta ”nykyinen opettajapula varhaiskasvatuksessa voidaan ratkaista vain lisärahoittamalla yliopistojen opettajankoulutusta ja kehittämällä monimuotoisia väyliä opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi”.

Kaikki kolme mielipidettä ovat edelleen verkossa luettavissa: https://ls24.fi/artikkelit