Oleellista on värähtelyenergian vaikutus

Ymmärrän ainakin osan niistä vaikuttimista, jotka ovat saaneet Tuulivoimayhdistyksen Anna Tiihosen kirjoittamaan Länsi-Suomen mielipidesivulla (LS 25.9.) julkaistun artikkelin. Hänen toimenkuvaansa kuuluu tuulivoiman imagon kohottaminen.

Pelko valtion apurahojen pienenemisestä ja jopa loppumisesta pistää turvautumaan mielipidevaikuttamiseen kynän ja moninaisten lobbausten kautta. Avustukseton tuulivoimabusiness on taloudellinen fiasko sijoittajilleen.

Kirjoituksessaan hän toi esille arvostettuja suomalaisia, yhä enemmän tulosvastuullisiksi muutettuja ja muuttuvia laitoksia.

Monasti valtion osuuden pienentyessä puuttuva rahoitus hankitaan yrityksille ja yhdistyksille tehtävillä tutkimuksilla.

Tiihonen nimesi joukon keskeneräisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Niiden tuloksista emme kuitenkaan vielä tiedä. Usein kyselyin tehdyt tutkimukset ovat vaikutettavissa oleviin mielipiteisiin eivätkä fysiologisiin faktoihin perustuvia. On mielenkiintoista nähdä miten tutkimuksien tavoitteet on asetettu, otantojen taustat suunniteltu, mittaukset ja kokeet toteutettu, tuloksia analysoitu ja mitä asioita jätetään raportoimatta ja mitä raportoidaan.

Tiedossa on, että matalataajuinen värähtelyenergia etenee todella kauas ja sitä on lähes mahdoton vaimentaa normaalein rakennusteknisin keinoin. Nyt väitetään, että suojaetäisyyksillä ei ole väliä. Todennäköisesti tuulivoima-alalla on voimassa käsitys, että kun mahdollisimman moni kärsii, niin se on jo sitten hyväksyttävää.

Mielestäni tuulivoimalaitosten käyttöönottoon liittyvät ns. melututkimukset on kohdistettava painotetusti ihmisen kuuloalueen ulkopuolella olevan, matalataajuisen (alle 20 Hz ), infraäänen eli värähtelyenergian vaikutuksiin elollisiin olentoihin. Oleellista ei todellakaan ole värähtelyenergian kuuluminen vaan sen vaikutus.

Jokainen tietää resonanssin heilahdusta voimistavan vaikutuksen. Ominaisvärähtelytaajuuksilla pienetkin värähtelylisäykset kasvattavat voiman vaikutusta, sillä kudoksien ominaisvärähtelytaajuus on alle 20Hz. Meidän pitäisi tutkia miten kudokset, hermosto, haima, maksa, sydän, aivot ja muut elimet sekä sikiöt pystyvät toimimaan ulkopuolelta tulevassa pitkäkestoisessa, matalataajuisessa, resonoivan värähtelyenergian vaikutuskentässä.

Vasta sitten, kun puolueettomasti, aukottomasti ja tieteellisesti oikeaoppisesti on todennettu, ettei tällaisella pitkävaikutteisella, kudoksia resonoivalla värähtelyenergialla ole minkäänlaista vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin, ovat tuulivoimalat terveydellisesti hyväksyttä-viä.

Tiihosta ja hänen työnantajaansa kiinnostaa ihmisten suhtautuminen tuulivoimaan, eivät sen terveydelliset vaikutukset.

Sillai oikke