Oletko pyhärantalainen? Jos vastasit edelliseen kysymykseen myöntävästi, lue tämä!

Länsi-Suomi (7.5.2020) ja Laitilan Sanomat (5.5.2020) kirjoittivat Pyhärannan kunnanhallituksen 4.5. tekemästä päätöksestä, jossa Mediset Hoivarakentajat Oy:n rakentamat perustukset Ihodessa määrättiin purettavaksi. Kuten kaikki jo varmasti tässä vaiheessa tietävät, noille perustuksille piti nousta turvallinen, terveellinen ja asianmukainen hirsipäiväkoti.

Kunnanhallituksen kokouksessa 4.5. Jyrki Nurmi ehdotti, että kunnanhallitus ei esitä rakenteiden purkua eikä tontin maisemointia Ihodessa, koska kunnanhallitus ei ole käsitellyt uusinta, päivitettyä tarjousta, joka on tullut Mediset Hoivarakentajilta 4.3.2020. Ehdotus ei mennyt läpi ja Nurmen eriävässä mielipiteessä todetaankin vt. kunnanjohtajan ylittäneen toimivaltuutensa, kun hän ei ole esitellyt uusinta tarjousta kunnanhallitukselle.

SDP:n ja Kokoomuksen muodostama koalitio (kts. Wikipedia: Koalitio) on toistuvasti vedonnut oman päiväkotikokonaisuutensa edullisuuteen, mutta se on totuuden vääristelyä. Totuus on, kuten Nurmen eriävässä todetaan, uuden 33-paikkaisen hirsipäiväkodin kustannukset olisivat koulun pihalle rakennettavaa päiväkotia 400 000 euroa pienemmät. Puhumattakaan siitä, ettei euroakaan tarvitsisi enää kuluttaa suunnitteluun ja lapset pääsisivät uuteen päiväkotiinsa jo neljän kuukauden päästä.

Ihoden päiväkotiyksikkö Satakieli paloi joulukuussa 2017. Siitä lähtien erilaisia päiväkotiratkaisuja on jumpattu useaan kertaan, mutta kuitenkaan ei ole päädytty siihen edullisimpaan tai järkevimpään vaihtoehtoon. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa Ihoden päiväkodin suunnittelulle varattiin 36 000 euroa ja itse päiväkodille 1,05 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa Ihoden päiväkodille varattu summa oli 977 000 euroa. Tuolloin, vuoden 2019 lopussa, jolloin seuraavan vuoden talousarviota tehtiin, olivat perustelut investoinnille seuraavat:

Päiväkoti toiminut jo lähes kaksi vuotta väistötiloissa. Päiväkoti rakennetaan 30-lapselle koulun yhteyteen. Lapsimääräennuste ja hankkeen kustannusarvio puoltavat kyseistä investointipäätöstä. Päiväkodin rakennuskustannuksiin sisällytetty mm. rakennuksen purkaminen, piha- ja liikennejärjestelyt, talousrakennuksen rakentaminen, luokkahuoneen muutostyöt (koulun vanhan puolen luokan muutos nuorisotilaksi).”

Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2019 tehtiin edellä mainittu investointipäätös ja allekirjoittaneet valtuutetut jättivät siitä eriävän mielipiteen vedoten hankkeen epäselviin kustannuksiin, subjektiivisen päivähoito-oikeuden voimaantuloon, kuntalaiskyselyn tuloksiin, 300 kuntalaisen allekirjoittamaan päiväkotiadressiin ja todelliseen lapsilukumäärään.

Vt. kj Harri Hiitiö on toistuvasti todennut eri yhteyksissä, että investointipäätös on tehty ja sitä ei voi muuttaa. Esimerkkinä vuoden 2018 (kv 11.12.2017) talousarviossa varattiin seuraavalle vuodelle investointipäätöksellä 100 000 euroa teollisuustontin hankkimiseen Kirikalliolta. Tätä ei vuonna 2018 tapahtunut. Seuraavana vuonna investointi oli jo hävinnyt talousarvioehdotuksesta. Vuonna 2019 taas varattiin 25 000 euroa Rohdaisten punttisalin wc- ja suihkutiloja varten. Edelleen kyseinen investointi siirrettiin vuodelle 2020, kun saniteettitiloja ei vuonna 2019 punttisalille ilmestynytkään.

Laitilan Sanomissa vt. kj Hiitiö kommentoi Mediset Hoivarakentajien uuden tarjouksen käsittelemättä jättämistä seuraavasti: ”Ei ole tarvetta, investointipäätös on olemassa.”

Investointiosassa mainittu koulun yhteyteen rakennettava päiväkoti ei poissulje hirsipäiväkotia, jonka perustukset ovat kuitenkin hyvin lähellä Ihoden koulua.

Ei myöskään sovi unohtaa kunnanhallituksen kokousta 4.3.2020, jolloin päätettiin väistötilojen eli parakkien hankinnasta Ihodeen. Parakkien on suunniteltu olevan Ihodessa päiväkodin väistötiloina vuoden ja kolme kuukautta ja hintalappu tälle on 140 610 euroa (alv 0%)! Jos kunta päätyisikin rakentamaan hirsipäiväkodin, voisi sopimuksen parakkien vuokrasta purkaa laillisesti aiemmin ja säästyttäisiin monelta yli 9000 euron kuukausivuokralta. Sen sijaan on optimistista ajatella, että ”koulun yhteyteen” saataisiin päiväkoti pystyyn alle puolessatoista vuodessa.

Länsi-Suomen ja Laitilan Sanomien kirjoituksissa annetaan ymmärtää, että edellä kuvattuun päiväkotipäätökseen päästiin lähes kivuttomasti, eikä ylimääräisiä käänteitä ole tullut. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että aiheesta on tehty kuntalaisvalitus Turun hallinto-oikeuteen. Tämä juontaa juurensa 30.9.2019 tehtyyn kunnanhallituksen päätökseen. Tällöin vt. kj Hiitiö velvoitettiin esittelemään talousarvioesityksessä kaikki neljä päiväkotivaihtoehtoa.

Muistin virkistykseksi kerrottakoon, että näihin lukeutui myös hirsipäiväkoti. Talousarvioesityksessä näin ei kuitenkaan ollut, vaan investointipäätös tehtiin yksinkertaisesti ”koulun yhteyteen rakennettavasta päiväkodista”. Hirsipäiväkodista tai mistään muusta vaihtoehdosta ei edes keskusteltu, saati esitetty mitään kustannuslaskelmia. Jälleen kerran vt. kj on ylittänyt toimivaltansa ja on väärin sanoa, että uudistettu hirsipäiväkotitarjous on täysin syystä jätetty esittelemättä luottamushenkilöille.

Investointipäätös ei pidä sisällään yksityiskohtia investoinnista, eikä se ole missään tapauksessa lopullinen päätös. Muutenhan talousarvioissa on kautta aikojen tehty hirveitä virheitä ja lupausten rikkomisia, jos näin olisi. Investointipäätös on muutettavissa ja näin ollen meille toistuvasti kerrottu tarina siitä, miten investointipäätös on jo tehty, eikä sitä voi muuttaa, on todellakin pelkkää tarinaa!

Tässä vaiheessa päiväkotiasia koskee jo kaikkia pyhärantalaisia, ei vain Ihoden seudulla asuvia ja lapsiperheitä.

Heidi Arvonen, Helka Huttela, Pauli Laivo, Ville Aerila, Sari From & Mikko Räsänen

Pyhärannan kunnanvaltuutetut