Olisiko Eurajoella yhteensovittamisen aika?

Kevään politiikka tiivistyy huhtikuun 14. päivä eduskuntavaaleihin. Tilanne on mielenkiintoinen ja poikkeaakin hieman edellisistä vaaleista.

Eurajoelta on ehdokkaita puolen tusinaa. Pitäisikö jo nyt miettiä, että vaalien jälkeen on joukkojen yhteensovittamisen aika?

Jos tämä saa kannatusta, ehdokkaitten ja taustajoukkojen olisi syytä käydä vaalikamppailua harkinta mielissään. Silloin on mukavaa jatkaa yhteistyötä, kun palataan normaaliin päiväjärjestykseen.

Meillä Eurajoella on valtakunnallisten päätösten lisäksi käynnissä kehityskeskustelut.

Eurajoen kouluverkko kyläkouluineen poikkeaa hieman muiden kuntien toimintatavasta. Tämä nousee esille, kun edetään kuntavaalien aikaan.

Ohitustien eteneminen on myös meille tärkeä asia, jota nyt taas vauhdilla yritetään viedä eteenpäin. Onkohan tässä ollut joku paikallinen kanto kaskessa, koska asia on kestänyt tosi pitkään?

Saimme myös keskusteluun uudelleen tuulivoiman rakentamisen Lemlahden tuulipuistoon. Osa eduskuntaan pyrkivistä on jyrkästi vastaan, osa kannattaa hanketta.

”Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tuulivoimaa rakennetaan niille alueille, mitkä on siihen tarkoitukseen varattu.”

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tuulivoimaa rakennetaan niille alueille, mitkä on siihen tarkoitukseen varattu. Nyt rakennettaisiin kunnalle ja maanomistajille kohtuullisilla ehdoilla. Jos muutaman vuoden kuluttua määritteet muuttuvat, myös korvaukset saattavat olla hieman erilaiset.

Kaikkia nykyisiä energiantuottomahdollisuuksia tarvitaan. Tarvitaan ydinvoimaa lisää tasaiseen tuotantoon, mutta myös vesivoimaa, aurinkosähköä ja tuulivoimaa.

Oma Eurajoen lukio on saatava säilymään. Nyt hieman vesittyi aikanaan tehty päätös tuesta lukiolaisille Eurajoella. Päätös toisen asteen oppilaiden tuesta on hyvä, mutta se laskee lukion oppilasmäärää, pitää harkita uusia tukimuotoja.

Vanhusten hoito on puhuttanut viime päivinä jopa niin paljon, että on jotenkin eksytty varsinaisesta asiasta. Kun aletaan tehdä tutkimuksia, oletettavasti kaikilla on korjaamista, niin yksityisillä kuin kunnallisellakin puolella. Asiaan liittyvän verosuunnittelun mahdollisuus pitäisi kiireesti poistaa.

Puhdistamattomien jätevesien laskeminen Eurajokeen on taas kerran lausunnolla. Onko niin, että puhdistamoon tulee sade- ja sulamisvesiäkin, jotka eivät sinne kuulu? Jätevettä pitäisi Euran kunnasta ja sen teollisuudesta tulla puhdistettavissa olevia määriä. Jos putkissa kulkee niin sanottuja sekaviemäröintejä, puhdistamolla voi olla mahdoton tehtävä.

Jarmo Sallila

yrittäjä, kunnanvaltuuston toinen varapj (kok.)