Olli-Pekka Heinonen: Salakavala juurilaho

Pian on eduskuntavaalit. Sen tietää paitsi kalenterista, myös siitä, että hallituspuolueet kaatavat omia esityksiään ja oppositiossa olo houkuttaa, hetkeksi.

Valta painaa vaaleihin mentäessä. Näin on ollut jo pitkään.

Olen saanut huomata, että Suomessa muodostunut kuvani maailman demokratian tilasta oli vääristynyt. Pohjoismaat kuuluvat maailman terveimpien demokratioiden joukkoon, ja sama suunta on vallalla EUssa.

Kun nyt työskentelen 160 valtiossa sijaitsevien koulujen kanssa, kokonaiskuvani on muuttunut. Autoritaarisin värein kartassa näkyvät maat eivät ole pieni vähemmistö, vaan toinen valtablokki.

Samaa kertovat lukuisat selvitykset ja tutkimukset. IDEA -instituutin 2021 demokratian tilan indeksi kertoo, että autoritaariseen suuntaan siirtyvien valtioiden osuus on kolme kertaa demokratiaa kohti eteneviä suurempi.

Economist -mediakonsernin vuodesta 2006 julkaisemassa selvityksessä demokratioiden määrä on alhaisin sitten selvityksen aloittamisvuoden. Tuorein selvitys kertoo, että jonkinlaisessa demokratiassa elää 45,3 prosenttia maailman väestöstä.

Olemassa olevista demokratioista aikaisempaa suurempi määrä kärsii sen lahoamisesta. Suomalainen demokratia on harvinaisuus.

Demokratia voi lahota sisältäpäin. Donald Trumpin ilmoittautuminen presidenttiehdokkaaksi tarkoittaa, että Yhdysvalloissa vaara on todellinen.

Demokratia kasvaa hitaasti kuin pohjoisen Suomen kitukoivut. Juurtuminen kestää pitkään, mutta varren saa poikki nopeasti.

Flirttailu autoritaaristen oppien kanssa voi saada yksittäisen johtajan näyttämään vahvalta, mikä turvattomassa ja epävarmassa maailmassa monia äänestäjiä vakaampana oksana houkuttaa. Oksa tuppaa kuitenkin taipumaan alaviistoon sinne, missä demokratia päättyy ja yksi päättää muita kuulematta.

Unkari käy todisteeksi.

Toimivassa demokratiassa vaalit ovat vapaat ja oikeudenmukaiset. Ihmis- ja poliittisia oikeuksia kunnioitetaan. Demokraattiset instituutiot ovat toimivia sekä niiden valta ja vastuu toteutuu. Media on moniääninen ja riippumaton.

Pohjalla on ajatus siitä, että kaikkien, myös vähemmistöjen ja eri tavalla ajattelevien, äänen tulee kuulua. Kaikkien osallisuutta kannustetaan.

Koulujärjestelmä tukee kasvua vastuulliseen yhteisön jäsenyyteen, kriittiseen ajatteluun ja osallistumiseen, ja antaa myös aikuisille valmiuksia kansalaisyhteiskunnan toimijoina.

Demokratiaan kasvetaan lähiyhteisössä. Kiinnostus ja osallisuus paikallisiin asioihin luovat uskoa ja luottamusta yrittää ja kantaa vastuuta vastavuoroisesti.

Paikallinen media informoi ja tarjoaa moninaisia näkemyksiä pohdittavaksi. Sen tukeminen motivoi minua kirjoittamaan kolumneja Länsi-Suomeen.

Internetin ja sosiaalisen median yksi syntyjuonne oli moniäänisyyden ja ilmaisun vapauden edistäminen. Toteutunut todellisuus on toisenlainen.

Autoritaariset valtiot ovat tehokkaasti ottaneet digitaalisen median käyttöönsä valvoakseen ja kontrolloidakseen kansalaisiaan ja vahvistaakseen vallanpitäjien asemaa.

Sosiaalinen media tehokkaasti hämärtää faktan ja fiktion rajaa ja tekee ihmisistä yksinäisiä, kumpikin totalitaarisen vallan lannoitteita.

Demokratiatkin ovat sormi suussa uusien viestinnän muotojen kanssa. On luotettu toimijoiden itsesäätelyyn ja annettu kaikkien kukkien kukkia. Syntynyt niitty on rikkaruohojen tukahduttama.

Sosiaalinen media on asetettu demokratian arvojen ulko- ja yläpuolelle, ja sieltä se lahottaa yhteisen päätöksenteon edellytyksiä.

Eri tavalla ajattelevien inhoaminen on lisääntynyt samaa tahtia sosiaalisen median yleistyessä. Mielipiteiden moninaisuus on hyvä asia, mutta vihan ja pelon lietsominen syö pohjan yhteiseltä päätöksenteolta.

Demokratian tulee kehittyä ajassa. Täältä suoran demokratian mallimaa Sveitsistä käsin on vaikea ymmärtää, miksi suoran demokratian muodot eivät voisi toimia edustuksellisten rinnalla.

Sosiaalisen median ja internetin yhteensovittamiseen demokraattisiin arvoihin löytyy mallit perinteisen median puolelta. Jos kulkee eri suuntaan kuin Elon Musk Twitterin osalta, kulkee oikeaan suuntaan.

Jokainen ehdolle asettuva, puolueesta riippumatta, on demokratian sankari. Kehitetään sitä mikä on vahvuudeksi havaittu.

Ukrainalaisten ihailtava valmius puolustaa maataan kertoo, miten tärkeä asia on oikeus saada päättää omista asioistaan.