Omaishoitajat on kasvava ryhmä hoitajien joukossa

Omaishoitajat on kasvava ryhmä hoitajien joukossa. Se on syytä muistaa silloin, kun keskustellaan kotihoidosta ja hoidettavien hyvinvoinnista. Moni omaishoitaja hoitaa omaistaan kotona oman terveytensä äärirajoilla.

Perusturvasta ohjataan intervallipaikkojen (lyhytaikaispaikkojen) käyttöä omaishoitajien avuksi hoitotilanteen helpottamiseksi. Ongelmana on usein, ettei hoidettava halua lähteä kotoaan mihinkään. Ja omaishoitaja ei jaksa liiallisen hoitotyön rasittamana enää taistella hoidettavan mielipidettä vastaan. Perhetilanteen rauhoittamiseksi hoito kotona jatkuu ja omaishoitajan jaksaminen on äärirajoilla.

Omaishoitajien järjestöt tarjoavat apuaan neuvoin vaikeissa perhetilanteissa. Ongelmana on, että omaishoitaja ei pääse kotoaan virkistäytymään tai hoitamaan omia asioitaan, koska tilapäistä hoitajaa kotiin ei ole saatavilla. Huomioonotettava on myös se, että hoidettavalla on omat mielipiteensä siitä, minkälaiseen lyhytaikaiseen hoitopaikkaan hän haluaa.

Hoidettavan mielipide on otettava huomioon. Silloin, jos tämä hoidettavan mielipide toteutuu, niin lyhytaikaispaikan tarkoitus toteutuu ja kotiinpaluun jälkeen tilanne kotona on helpompi hoitajan jaksamisen kannalta. Liian usein hoidettava sijoitetaan vastoin hänen toiveitaan. Toivottavaa on, että hoidettavan mielipide hoitopaikan sijainnista otetaan huomioon ja se, haluaako hoidettava asua yksin vai haluaako hän asua 2-3 hengen huoneessa.

Hoidettavia on eri kuntoisia. Osa hoidettavista haluaa lyhytaikaisjakson aikana seuraa ja keskustelua, osa haluaa osallistua hoitopaikan järjestämiin eri tilaisuuksiin sekä osa taas rauhaa ja hiljaisuutta. On erittäin tärkeää, että lyhytaikaispaikan järjestämisessä onnistutaan. Tällöin lyhytaikaishoitojaksolta palaa kotiin virkistäytynyt hoidettava, jota omaishoitaja jaksaa hoitaa. Jos hoitojaksolta palaa ärtynyt hoidettava, on kotihoito vaikeaa ja raskasta omaishoitajalle.

Loman tarkoitus on hoidettavan sekä hoitajan virkistäytymisen ja jaksamisen. Siksi on tärkeää, että hoidettavan mielipide otetaan huomioon, kun ratkaistaan hänen sijoittamisensa lyhytaikaispaikalle.

Kaikki tämä on tärkeää siksi, että omaishoitaja jaksaa ja hoidettava voi hyvin. Omaishoitajan pitäisi levätä ja kerätä voimia tulevaan. Mutta jos hän joutuu joka kerta miettimään hoidettavan kotiin paluun jälkeistä tilannetta tai taistelemaan tilapäispaikan sijainnista, niin omaishoitajan loma ei täytä sitä tarkoitusta, jota varten hoidettavan lyhyt hoitojakso on tarkoitettu.

On hyvä muistaa, että omaishoitajat hoitavat kotona vammaisia lapsia, nuoria aikuisia ja ikäihmisiä pyyteettömästi, erittäin pienellä yhteiskunnalta saamallaan korvauksella.

Onkohan aika myös tarkistaa myös heille maksettavaa korvausta ja näin osoittaa omaishoitajille heidän työnsä yhteiskunnallinen tärkeys. Ei yksin juhlapuheissa vaalien lähestyessä vaan myös käytännössä.

Sinikka Alenius

Satakunnan Omaishoitaja ja läheiset ry perustajajäsen, eduskuntavaaliehdokas (sd.)