Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä kunnissa

Omaishoitajat tekevät vaativaa ja raskasta työtä, joka vähentää laitoshoidon tarvetta kunnissa. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään tai perheenjäsenestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta, ikääntymisestään tai muusta erityisestä avuntarpeesta johtuen ei selviydy arjesta omatoimisesti.

Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 henkilöä, jotka hoitavat päivittäin omaistaan. Heistä noin 44 000 saa lain mahdollistamaa omaishoidon tukea. Omaishoitotilanteet ovat moninaisia, mutta raskaimmillaan hoidettava voi olla nostettava, puettava ja syötettävä. Avuntarvitsijalla voi olla päihde- tai mielenterveysongelmia, jolloin hänen toimintakykynsäkin vaihtelee.

Neljä viidestä omaishoitajasta hoitaa ­läheistään lähes ympärivuorokautisesti. Omaishoitajien lakisääteinen minimipalkkio on noin 414 euroa kuukaudessa, ja keskimäärin omaishoitaja saa palkkiota noin
440 euroa. Lisäksi omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mutta usein työtä tehdään tauotta, jos tilanne niin vaatii.

Omaishoitajien korvaus on nykyisellään liian pieni ja vapaapäiviä on liian vähän työn raskauteen nähden. Nykyinen tilanne, jossa omaishoitajien mahdollisuus vapaisiin ja palautumiseen on olematon, ajaa omaishoitajia uupumukseen.

Omaishoitajuus tulee kunnille lisäksi merkittävästi halvemmaksi kuin huonokuntoisten iäkkäiden laitoshoito: pelkkä vuorokausi tehostetussa laitoshoidossa maksaa yli 180 euroa. Vuodessa tämä tarkoittaa noin 63 000 euroa, kun omaishoidon kulut ovat kaikkiaan noin 12 000 euroa vuodessa eli merkittävästä säästöstä on kysymys.

Omaishoitajien arvostus näkyy sekä heille maksettavissa palkkioissa ja työn vaativuus huomioon ottaen palkkiota tulisi korottaa ottaen huomioon nykyiset elinkustannukset. Kuntien tulisi olla asiassa aloitteellisia ja nostaa omaishoitajille maksettavia palkkioita reilusti nykyisestä sekä huolehtia, että yksikään omaishoitaja ei uuvu työkuorman alla. Kotisairaanhoito on ollut tässä tukitoimintana.

Pertti Salo

Kuntavaaliehdokas (vas.), Eurajoki