Omavoiman asiakas hyötyy miinushinnoista täysimääräisesti

Toisin kuin Tekstaritalikossa väitettiin (LS 25.8.), Omavoiman asiakas hyötyy miinusmerkkisistä tuntihinnoista täysimääräisesti.

Omavoiman pörssisähkötuotteessa laskutushinta lasketaan spot-markkinoilla muodostuvan tuntihinnan sekä asiakkaan oman tuntitason sähkönkulutuksen kertolaskun perusteella.

Tähän hintaan lisätään vielä sähkön toimitusmaksu eli marginaali. Kuukausitason sähköenergian kokonaiskustannus saadaan laskemalla edellä mainitut tuntikustannukset koko kuukauden ajalta yhteen.

Laskutavasta johtuen miinusmerkkisillä tunneilla asiakkaan kuluttama sähkö pienentää kuukauden laskukertymää. Sähkölaskun suuruus kaikissa tilanteissa on minimissään nolla euroa kuukaudessa, mutta yksittäisten miinusmerkkisten tuntihintojen hyödyn Omavoiman asiakkaat saavat täysimääräisesti.

Jesse Ruotsalainen

Toimitusjohtaja, Omavoima Oy