Onko tässä mitään järkeä? - "Suomessa on valtava tarve teollisen mittaluokan joustaville sähkönkuluttajille"

Länsi-Suomi kertoi Olkiluodon ydinvoimalan eri yksiköiden tuotantotehon alentamisesta. Ydinvoimatuotantoa on ollut pois käytöstä vajaat 60 prosenttia maksimituotannosta. Tuotantotehon alentamisen taustalla ovat taloudelliset tekijät, sillä pörssisähkö on ollut viime päivinä poikkeuksellisen edullista ajoittain jopa negatiivinen.

Sähkön matala hinta johtuu hetkellisestä "sähkötulvasta" eli liian suuresta tarjonnasta suhteessa kysyntään. Kun tarjontaa on liikaa ja kysyntä ei kasva, sähkön hinta laskee; ja kun kysyntää on enemmän, sähkön hinta tuppaa nousemaan.

Sähkön ylituotanto johtuu suuresti kasvaneesta tuulivoiman tuotannosta viime päivinä. Tuulivoiman tuotanto on hetkittäin ylittänyt Suomen ydinvoimatuotannon.

Sähkömarkkinoita ja energiantuotantoa seuraavaa saattaa kysyä: "Onko tässä mitään järkeä?" Tuulisina päivinä sähkön hinta matelee pohjamudissa ja miljardeja maksaneita ydinvoimaloita ajetaan vajaateholla.

Miten Suomessa kyetään turvaamaan nykyisten ja kaavailtujen energiainvestointien takaisinmaksuajat? Onko Suomeen järkeä rakentaa uusia tuulivoimaloita, jos tuulisina ajankohtina – silloin kun tuulivoimalat tuottavat paljon sähköä – hinta on hyvin matala ja tuulettomina – silloin kun tuulivoimalat eivät tuota juuri mitään – hinta on huomattavan korkea?

Rajusti heiluva sähkön hinta ei ole mikään väliaikainen ilmiö, vaan merkki joustojen puutteesta. Voimakas hintaheilunta heikentää sekä tarjonta- että kysyntäpuolta, koska se heikentää investointien ennustettavuutta ja vähentää investointihaluja.

Suomessa on valtava tarve teollisen mittaluokan joustaville sähkönkuluttajille, jotka kykenevät ostamaan sähköä silloin, kun sitä on tarjolla enemmän – ja leikkaamaan kulutuksestaan, kun sähköä ei tuoteta riittävästi.

Tällaisten joustavien sähkönkuluttajien avulla sähkölle muodostuisi pohjahinta, jonka myötä energiantuotantoinvestointien takaisinmaksuajat ovat vakaammalla pohjalla, lisärakentaminen vauhdittuu ja sähkömarkkinoiden tuotanto- ja kuluttajapuolen ennustettavuus paranee.

Eräs tällaisin ominaisuuksin varustettu toimiala koostuu joustavista datakeskuksista. Näissä laskentayksiköissä suoritettava laskenta on tilatonta sekä aika- ja paikkariippumatonta. Laskentaa voidaan suorittaa silloin kun sähköä on tarjolla kysyntää enemmän ja ne voidaan ajaa alas sähkön tarjonnan vähentyessä tai muun käytön kasvaessa.

Joustavat datakeskukset voivat olla tulevaisuudessa yksi Suomen energiajärjestelmän kulmakivistä yksin ja osana joustoja tarvitsevia muita kuluttajia. Näiden datakeskusten avulla markkinaehtoisesti luotu sähkön pohjahinta luo ennustettavuutta, vakautta ja turvallisuutta kaikille sähkömarkkinoiden osapuolille.

Thomas Brand
Tutkimusjohtaja, Coinmotion Oy
Jaakko Kaijala
Datakeskusasiantuntija, Nordblock Oy