Onko varaa romuttaa? - Kortelan koulukin saadaan täyteen

Rauma vetoaa pieneneviin ikäluokkiin ja haluaa keskittää keskustan eteläpuolisen alakouluopetuksen yhteen isoon uuteen yksikköön, johon säästöpaineiden keskellä tarvittaisiin rahaa alustavan arvion mukaan 20 miljoonaa euroa. Samaan aikaan käyttämättömäksi jätettäisiin kapasiteetiltaan 140 oppilaan velaton, huollettu ja terve Kortelan koulurakennus.

Realistista jatkokäyttömahdollisuutta tälle yli 2000 m2 kokoiselle, kouluksi suunnitellulle rakennukselle ei ole. Kortelan koulu on liian suuri kenenkään kodiksi tai kylätaloksi, jollaisiksi osa hylätyistä kouluista on päätynyt. Tyhjilleen jätettynä se päätyisi kaupungin kiinteistöjen purkulistalle, sillä käyttämättömänä siitä aiheutuisi vain tarpeettomia ylläpitokuluja.

Hyväkuntoisen Kortelan koulurakennuksen purkaminen on vastoin järkevää kokonaistaloudellista ajattelua eikä mahdu Rauman strategian mukaiseen tavoitteeseen huomioida kestävä kehitys kaikessa toiminnassa. Purku myös maksaa, arvoiden mukaan jopa satojatuhansia euroja.

Sivistystoimialan vuokrakustannussäästöt on tarkasti laskettu, mutta teknisen toimialan saamatta jäänyttä vuokratuloa ei ole laskelmissa huomioitu. Tyhjennettäväksi ehdotettujen kiinteistöjen ylläpito- tai purkukustannuksia ei ole myöskään löydettävissä VVR-materiaaleista. Olisimme odottaneet kokonaistarkastelua vaikutuksista yli toimialarajojen.

Hämmästelemme myös päätöksenteon järjestetystä. Kaupunki haluaa viedä nopeasti läpi päätöksen 2-5 koulun lakkauttamisesta, vaikka niitä korvaavaksi ehdotetusta uudesta koulurakennuksesta ei ole tiedossa kuin työnimi ja karkea kustannusarvio. Muun muassa koulun sijainti, investoinnin rahoitus, koulun suunniteltu käyttöikä sekä laskelmat siitä, miten alas Rauman lapsimäärä voi laskea, jotta investointi on vielä kannattava, on kaikki avaamatta. Pelottavaa on, jos nyt tehdään päätös lakkautuksista ja sen jälkeen joudutaankin vanhan raumalaisen perinteen mukaisesti toteamaan, että investointirahaa seiniin kuluukin budjetoitua enemmän. Mistä se raha otetaan, opetuksestako? Ehdotammekin, että näin isojen rahasummien kohdalla ensin selvitetään kokonaisuus ja vasta sen jälkeen päätetään mahdollisista lakkautuksista.

Onko tiukkaan talouteen pyrkivällä Raumalla oikeasti varaa kaupunginhallituksen ehdottamaan ratkaisuun, jossa investoidaan uuteen ja hylätään terveet, toimivat ja hyväkuntoiset kiinteistöt? Ainakin ensin tulee tarkastella kaikki mahdolliset vaihtoehdot hyödyntää jo olemassa olevia, terveitä koulurakennuksia. Osoittamalla eteläisen Rauman kouluille järkevät oppilaaksiottoalueet, saadaan muun muassa Kortelan koulu täyteen. Investointilistalla kun on paljon muutakin välttämätöntä.

Kortelan koulun vanhempainyhdistys ry

Kortela-Monnan kyläyhdistys ry