Oosinselän tuulivoimapuistoa herätellään taas henkiin Eurajoella

Kirjoittaja vastustaa tuulivoimaloiden rakentamista. Kuvan tuulivoimala ei liity tapaukseen.
Kirjoittaja vastustaa tuulivoimaloiden rakentamista. Kuvan tuulivoimala ei liity tapaukseen. Kuva: Hannu raunela

Vihreä ideologia istuu hallituksen politiikassa kuin paska Junttilan tuvan seinässä.

Väite tuulisähkön puhtaudesta on poliittinen määritelmä, ei tieteellinen. Suomen hyvinvointia tuulivoimalla heikennetään, ei paranneta.Terve markkinatalous takaa tehokkaan kilpailun ja alentaa hintoja. Suomen tukipolitiikka on varannut tälle vuodelle tuulivoimalle valtion tukea 304 miljoonaa euroa, viime vuonna varaus oli vain 279 miljoonaa euroa.

Toukokuun 2020 keskihinta oli noin 1,8 senttiä/kWh, nyt se oli 13 senttiä. Toukokuuhun 2021 saimme nauttia vakaasta alle 5 senttiä/kWh sähköstä vuoden ympäri.

Sen jälkeen olemme siirtyneet pysyvästi kalliimman ja voimakkaan tuntikohtaisen heilunnan aikaan. Syy on tuulisähkön tuotannon ylös/alas hyppivä ominaisuus, eikä sitä tuulen ominaisuutta voida millään korjata koskaan.

Kalliin ja ennustettavuudeltaan epävarmaan sähköön on syynä poliitikkojemme ideologisessa huumassa tehdyt ”vihreät” päätökset rahoittaa tuulivoimaa miljardeilla euroilla.

Päätökset ovat olleet tosiasiassa pahoja virheitä, niin Suomen talouden kuin ympäristönkin kannalta. Poliitikot eivät kuunnelleet asiantuntijoita. Oli kyse sitten omasta edusta, nepotismista tai vihreään ideologiaan lukkiutuneesta jääräpäisyydestä, siitä kaikesta kärsii nyt veronmaksajat ja ympäristö.

Poliittista virhettä on vaikea myöntää ja korjata, sen todistaa haitallisten tukien vähentämiseksi perustettu komitean päätös, Mauri Pekkarinen johtajana, ei haitallisia tukia ole päätöksen mukaan.

Oosinselän tuulivoimaloiden melumalli on tehty 30 vuotta vanhoihin ohjearvoihin vertailemalla. KHO hyväksyi väärin tehdyn melumallin, vaikka hyvin tiesi: ”Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) ei sovellu tuulivoimalamelun immissiosuojan mitoitukseen. Tuulivoimarakentamisesta saatujen kokemusten ja melun häiritsevyystutkimusten perusteella on todettu, että näiden melutason ohjearvojen käyttäminen suunnittelussa johtaa liian suureen meluhäiriöön.”

Voimaloita Oosinselän kaavassa on alle kilometrin päässä asutuksesta.

Ei vaadittu merkityksellisen sykinnän sanktiota, ei ympäristölupaa, ei huomioitu lähiasutukselle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa. Päätökset on tehty tuulivoimatoimijoiden etuja turvaten, ei ympäristöä eikä asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen.

Johtopäätös kähminnästä on että asukkaita maaseudulla pidetään vain esteenä tuulivoimaloiden rakentamiselle, kuitenkin kaikki tosiasiat esittävät sähköntuotannossa haittana nimenomaan tuulivoiman ajoittaiset ominaisuudet.

Suomessa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti, maalämpöpumput, teollisuus ja sähköautot ym. kuluttajat.

Huoltovarmuutta ei ylläpidetä tuulivoimaa rakentamalla. Eurajoki on kuuluisa puhtaasta ydinvoimasta, ei haitallisesta tuulivoimasta.

Saksa on esimerkki maasta, josta voi katsoa, miten tuulivoimalla on saatu aikaan riippuvuus Venäjästä. Se on iso strateginen virhe. Saksan sähköverkko on epästabiili ja siellä on rakennettu kaksinkertainen sähköntuotantokapasiteetti, tuulivoima ja fossiiliset hiilivoimalat.

Tästä syystä Saksassa kuluttajat maksavat Euroopan kalleinta sähköä. Mitä järkeä tässä on? Ei mitään, vihreän ideologian järjettömyyttä käytännössä.

Ydinvoimaa lisää on ratkaisu, mutta kuka poliitikko uskaltaa uhmata vihreäksi kasvanutta hallintokoneistoa?

Ydinvoima tuottaa luotettavasti sähköä, tuulivoimaan ei voi koskaan luottaa, äsken tuli 3 856 MW:n tuulivoiman teholla 13 MWh sähköä verkkoon, tämä kuivatti patoaltaat Kokemäenjoessa – säätövoimana on vesivoima ja alajuoksulla oli jokea kuluttava nopea vaarallinen virtaus.

”Voimaloita Oosinselän kaavassa on alle kilometrin päässä asutuksesta.”

Hannu Aro, Luvia