Opettajankoulutus säilytettävä Raumalla

Turun Keskustaopiskelijat on pöyristyneitä Turun yliopiston suunnitelmista siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelma Raumalta Turkuun ja lakkauttaa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Opettajankoulutuksesta oltaisiin luopumassa jo vuonna 2023.

Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista on nyt huutava pula. On suorastaan vastuutonta, että Turun yliopisto vastaa tähän huutoon lakkauttamalla kokonaisen kampuksen.

Satakunnassa ei tähän asti ole ollut omaa yliopistoaan, vaan Turun ja Tampereen yliopistot ovat järjestäneet yliopisto-opetusta Porissa ja Raumalla etäkampuksien muodossa. On oleellista kysyä, miten turvaamme jatkossa satakuntalaisten oikeuden yliopistokoulutukseen? Oman yliopiston perustaminen Satakuntaan olisi huomattavasti kalliimpaa kuin nykyisenkaltainen kampusjärjestelmä.

Opettajankoulutuksen lakkauttaminen olisi kova kolaus Raumalle: laadukkaasta opettajankoulutuksesta on tullut keskeinen osa kaupunkikuvaa. Opettajankoulutuksen keskittäminen Turkuun tuo mukanaan lähinnä massaluentoja ja hakijamäärien romahtamisen.

Turun Keskustaopiskelijat näkee ensisijaisen tärkeänä opettajankoulutuksen säilyttämisen Raumalla.

Lauri Salo
puheenjohtaja, Turun Keskustaopiskelijat ry